You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Nyheter

Getinge publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2018

Göteborg den 30 januari, 2019

Getinge publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2018

”Tillväxten fortsätter starkt även under årets sista månader och vår nettoomsättning ökade med 7 % i kvartalet, varav 2,4 % utgörs av organisk tillväxt. 2018 har varit ett år där vi levererat den högsta organiska tillväxten på många år, helt enligt den plan som vi antog 2017. Under 2019 fortsätter vi med planerade åtgärder som syftar till att successivt förbättra lönsamheten och kassaflödet”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef Getinge.

Trots en temporär nedgång på ordersidan avslutas 2018 med en bättre orderbok än vid utgången av 2017, vilket är positivt. Getinge förväntar en ordertillväxt för kommande kvartal och för helåret 2019 bedöms nettoomsättningen att öka med 2-4 % organiskt.

Marginalerna börjar förbättras och den justerade bruttomarginalen var för första gången under 2018 sekvensiellt högre, om än marginellt. Getinge visar god kontroll på rörelsekostnaderna, vilka valutajusterat var i nivå med föregående kvartal. Detta trots att omkostnaderna är säsongsmässigt högst i årets fjärde kvartal.

Den justerade EBITA-marginalen var 17,9 % och valutarensat låg den i nivå med motsvarande period 2017. Kassaflödet är stabilt, trots en stor utbetalning om 276 Mkr för att täcka en sedan tidigare rapporterad företagsbot i Brasilien.

Oktober – December 2018 i korthet

  •  Nettoomsättningen ökade organiskt med 2,4 %, orderingången minskade organiskt med 3,1 %. Orderboken är dock större än vid utgången av 2017.
  •  Justerad EBITA uppgick till 1 412 Mkr (1 377), och EBITA-marginalen var 17,9 % (18,7).
  •  Valutakurseffekter påverkade med +342 Mkr på nettoomsättningen och med +105 Mkr på bruttoresultatet och +6 Mkr på EBITA.
  •  Justerat resultat per aktie uppgick till 3,47 kr (3,81).
  •  Fritt kassaflöde uppgick till 321 Mkr (613) och påverkades negativt av en sedan tidigare kommunicerad engångsutbetalning av företagsbot om 276 Mkr relaterat till pågående utredning i Brasilien.
  •  Stéphane Le Roy tillträdde som President för Surgical Workflows Business Area.

Telefonkonferens

Telefonkonferens med VD och koncernchef, Mattias Perjos, och Finansdirektör, Lars Sandström, hålls den 30 januari, 2019, kl 15.00-16.00 svensk tid. Se telefonnummer för att delta här.

Kontakt:

Jeanette Hedén Carlsson, Kommunikationsdirektör
Tel: +46 (0) 10 335 1003
Email: Jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
E-mail: lars.mattsson@getinge.com


Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2019 kl 13.00 CET.

Kort om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.
www.getinge.com

Files

Dela: