You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Nyheter

Getinge publicerar årsredovisning för 2018 (rättelse)

Pressmeddelande, Göteborg den 15 mars 2019

Getinge publicerar årsredovisning för 2018 (rättelse)

Getinge publicerar idag årsredovisning för 2018 på svenska, tillgänglig för nedladdning eller beställning via Getinges hemsida. Årsredovisningen 2018 förväntas finnas tillgänglig på engelska i mitten av april.

Idag släpper Getinge årsredovisning för 2018 där verksamheten i stort beskrivs, men även olika exempel på hur produkterna och lösningarna gör nytta på markanden. Flera lanserade produkter från det gångna året lyfts i årsredovisningen, så som sterilisatorserien GSS för Life Science-kunder, anestesimaskinen Flow-c, diskdisinfektorn S-8668T och den kirurgiska lampan Maquet PowerLED II.

Årsredovisningen för 2018 finns nu nedladdningsbar på Getinges hemsida och kommer även att finnas tillgänglig på engelska i mitten av april. Den som önskar en tryckt version av årsredovisningen kan beställa en sådan via www.getinge.com/se/

Rättelse: I pressmeddelandet med ovanstående information, som skickades ut tidigare idag, den 15 mars 2019, framgick inte att denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars, 2019 kl. 14:02 CET.

Kontakt

Lars Mattsson
Head of Investor Relations
Tel: 010-335 00 43
Email: lars.mattsson@getinge.com       

Kort om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Files

Dela: