You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Nyheter

Getinge informerar om en återkallelse  av Cardiohelp Emergency Drive i USA

Göteborg den 27 mars, 2019

Getinge informerar om en återkallelse  av Cardiohelp Emergency Drive i USA

Getinge informerar om en implementerad återkallelse av nöddriftsfunktionen Emergency Drive på Cardiohelp. Totalt identifierades tio enheter. Till dags datum finns inga kända händelser kopplat till allvarlig skada eller dödsfall. Getinge har rapporterat till berörda myndigheter i enlighet med relevanta lagkrav, och har inga materiella kostnader kopplat till återkallelsen.

Cardiohelp Emergency Drive är ett tillbehör till Cardiohelp-i systemet och används för att manuellt driva systemet i nödfall vid oförutsedda händelser eller felfunktion. Totalt har tio stycken Emergency Drives identifierats i USA vilka eventuellt kan ha påverkats av problemet och samtliga har nu åtgärdats. Alla kunder som påverkades har informerats samt försetts med ersättningsprodukt tills dess att felet var korrigerat.

Denna information publiceras för att informera användare om nämnd Getingeprodukt enligt den standardprocess som rekommenderas av myndigheter. Informationen kommer även att publiceras på FDAs hemsida som en klass 1 återkallelse.

Kontakt:

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 5906
E-mail: anna.appelqvist@getinge.com

Files

Dela: