You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Nyheter

Getinge publicerar delårsrapport för januari-juni 2019

Göteborg den 17 juli 2019

Getinge publicerar delårsrapport för januari-juni 2019

”Vi visar stark tillväxt och förbättrat kassaflöde under det andra kvartalet”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge. ”Däremot är jag inte nöjd med marginalerna och vi kommer nu att intensifiera arbetet med att stärka lönsamheten i verksamheten överlag.”

Getinge rapporterar idag en organisk ökning av försäljningen om 4,0 % och en ökad organisk orderingång om 5,2 %, vilket innebär att Getinge fortsätter att växa snabbare än genomsnittet på marknaden. Den positiva utvecklingen i USA håller i sig, och nettoomsättningen i Kina ökar med mer än 30 %. Under kvartalet lanserade Getinge en ny autoklav, GSS610H, och den senaste versionen av ventilatorn Servo-u är nu är nu redo för lansering på alla marknader som kräver CE-märkning.

”Jag är nöjd med utvecklingen inom affärsområdena Acute Care Therapies och Life Science i kvartalet samt att rörelsekapitalet fortsätter att minska trots tillväxten, vilket bidrar positivt till kassaflödet”, säger Mattias Perjos. ”Däremot är jag inte nöjd med marginalerna som tyngs av den negativa utvecklingen inom affärsområdet Surgical Workflows, varför vi under kommande kvartal kommer att intensifiera arbetet för att stärka lönsamheten i verksamheten överlag och i Surgical Workflows i synnerhet.”

April – Juni 2019 i korthet
  •  Nettoomsättningen ökade organiskt med 4,0 % och orderingången ökade med 5,2 % trots utmanande jämförelsetal.
  •  Justerat bruttoresultat uppgick till 3 101 Mkr (2 844) och marginalen uppgick till 49,4 % (49,6). IFRS 16-effekten bidrog positivt med 29 Mkr på det justerade bruttoresultatet.
  •  Justerad EBITA uppgick till 591 Mkr (538) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 9,4 % (9,4). IFRS 16-effekten bidrog positivt med 4 Mkr på justerad EBITA.
  •  Justerat resultat per aktie uppgick till 1,12 kr (1,21). IFRS 16-effekten uppgick till -0,01 kr per aktie.
  •  Lansering av autoklaven GSS610H och och en uppgraderad version av ventilatorn Servo-u är redo för lansering på alla marknader som kräver CE-märkning.
Telefonkonferens

Telefonkonferens med VD och koncernchef, Mattias Perjos, och Finansdirektör, Lars Sandström, hålls den 17 juli 2019 kl. 10.00 – 11.00 svensk tid. Vänligen se telefonnummer nedan för att delta:

SE: +46 8 5199 9383    
UK:
+44 33 3300 9035
US:
+1 844 625 1570

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q2-2019

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.getinge.com/sv/om-oss/investerare/rapporter-presentationer

En inspelning finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q2-2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com

Jeanette Hedén Carlsson, Kommunikationsdirektör
Tel: +46 (0)10 335 1003
Email: jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl 08:00 CET.

Files

Dela: