You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Nyheter

Getinge informerar om en global återkallelse för Cardiosave IABP och CS100/300

Pressmeddelande, Göteborg den 18 juli, 2019

Getinge informerar om en global återkallelse för Cardiosave IABP och CS100/300

Getinge informerar om en global återkallelse för Cardiosave Hybrid, Cardiosave Rescue, CS300 and CS100 intra-aortic ballongpumpar (IABP). Återkallelsen genomförs för att säkra att alla IABP-användare följer bruksanvisningen för varje enhet enligt rekommendationer om användning, laddning, underhåll och lagring av batterierna, eftersom batteridriftstider och urladdningscykler varierar mellan IABP-modeller. Getinge har rapporterat till berörda myndigheter i enlighet med relevanta lagkrav, och förväntar inga materiella kostnader kopplat till återkallelsen.

Anledningen till återkallelsen är för att hjälpa Getinges kunder att undvika att batteriet stängs av genom att se till att alla användare av intra-aortc ballongpumpar (IABP) följer bruksanvisningen för respektive enhet enligt rekommendationer om användning, laddning, underhåll och lagring av batterierna.

Varje mottagare har kontaktats om tillgängligheten av en nyligen utvecklad manual för batteridrift, skötsel samt underhåll, som är specifik för respektive IABP, baserat på den bruksanvisning som medföljer varje enhet. Dessa manualer finns också på Getinges webbsida på följande adress: https://info.getinge.com/ca-batteryguides

Alla berörda kunder har blivit informerade och kommer inte att påläggas någon kostnad för denna återkallelse. Denna information publiceras för att informera användare om nämnd Getinge-produkt enligt den standardprocess som rekommenderas av myndigheter.

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications
Telefon: +46 (0)10 335 5906
E-mail: anna.appelqvist@getinge.com

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Files

Dela: