You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Nyheter

Ventilationstekniken från Getinge som är banbrytande för både för tidigt födda barn och vuxna

Göteborg den 30 september, 2020

Ventilationstekniken från Getinge som är banbrytande för både för tidigt födda barn och vuxna

Sabina Checketts, som föddes 12 veckor för tidigt med en chans på 50 procent att överleva, har själv valt att bli neonatalläkare, ett yrke där hon med hjälp av nya behandlingar och sofistikerad teknik arbetar för att förbättra utsikterna hos för tidigt födda barn. Vid en sådan teknik kallad NAVA, som uppfunnits av Getinge, används givare för att hjälpa barn i ventilatorer att andas på ett lättare och mer naturligt sätt – och den används i allt större utsträckning även på vuxna. Och en ny randomiserad studie visar att NAVA kan förkorta tiden i ventilatorn avsevärt. 

Trettiotre år efter sin tidiga födelse arbetar Sabina Checketts nu som neonatalläkare i London. Den ventilator som hjälpte Sabina att överleva var väldigt annorlunda jämfört med vad hon ser idag när hon behandlar för tidigt födda spädbarn. – Vi har gått från ett ventilationsläge där man andades åt barnet till ett läge där man idag också kan andas tillsammans med barnet, säger hon.

Titta på minidokumentären om NAVA-tekniken där också Sabina Checketts medverkar.

När för tidigt födda barn kämpar för att hålla sig vid liv är en av de mest kritiska utmaningarna något de flesta av oss bara tar för givet – att andas. Ett avgörande framsteg inom neonatalmedicin – och som samtidigt har en stor inverkan på intensivvården av vuxna – har varit utvecklingen av bättre ventilatorer. 

En ventilationsteknik som andas med patienten kallas Neurally Adjusted Ventilatory Assist, eller NAVA, och har utvecklats av Getinge som är världsledande inom intensivvårdsteknik för både spädbarn och vuxna.  

På de flesta intensivvårdsavdelningar förbrukar 20 % av patienterna 80 % av ventilationsresurserna, vilket kan leda till ökade komplikationer och oönskade resultat.1 NAVA är en godkänd teknik också för vuxna, och de funktioner som gör tekniken framgångsrik för nyfödda fungerar även för vuxna patienter. 

– NAVA är ett sätt att göra ett lite bättre jobb, säger Sherry Courtney, chef för klinisk forskning inom neonatologi och som arbetat med för tidigt födda barn sedan 1980-talet. Diafragman är en muskel. När den drar ihop sig kommer vi att andas in. När den slappnar av kommer vi att andas ut. Så, NAVA känner av andningen med hjälp av en kateter som går ner i magen och ligger placerad nära diafragman.

Elektroder på katetern känner av sammandragningar i diafragman, vilket resulterar i en nästan omedelbar signal om att patienten vill andas. Synkront tillför ventilatorn luft. Och när elektroderna känner av slutet på diafragmans sammandragningar tillåter ventilatorn utandning.  

– NAVA ger enbart lite stöd, beroende på andetaget. Patienten kan andas i sin egen takt, säger Sherry Courtney. 

Vuxna i ventilatorer har vanligtvis en fungerande diafragma till en början, men den blir snabbt svagare om en maskin andas åt dem för länge. Miray Kärnekull, Medical Affairs Director på Getinge, säger att avancerad ventilatorteknik som NAVA regelbundet används till vuxna patienter i Europa för att hålla patienternas muskler i diafragman aktiva.

Och i en nyligen genomförd randomiserad klinisk multicenterstudie visade resultaten att patienter med akut andningssvikt där NAVA användes tillbringade betydligt mindre tid i ventilatorn, och andningssvikt vid extubering förekom i mindre utsträckning i jämförelse med vad som är fallet vid konventionell lungskyddande mekanisk ventilation.

Läs mer om den nya oberoende studien om effekterna av NAVA

– Förutom att hjälpa till att upprätthålla diafragmans takt innebär synkroniseringen av en NAVA-ventilator att patienterna inte kämpar mot ventilatorn, säger Miray Kärnekull. För att förhindra att detta sker behöver vuxna vanligtvis sövas ned. Med NAVA kan läkaren minska användningen av lugnande medel, vilket möjliggör tidigare avvänjning med färre komplikationer.  

– Det är verkligen en banbrytande teknik, säger Kärnekull. NAVA erbjuder läkaren ett sätt att individanpassa inte bara ventilationen utan också avvänjningsprocessen för vuxna patienter.

Dessa spännande framsteg har gjort det möjligt för läkare som Sabina Checketts att glädja sig åt ännu fler framgångshistorier. Sabina bestämde sig för att bli läkare redan i tidig ålder när hennes mamma rutinmässigt pekade ut en man kom gående längs gatan på väg till sjukhuset och sa: – Det är läkaren som räddade ditt liv. Den upplevelsen har gett henne motivation att vara en positiv källa för familjerna till de barn som hon behandlar.  

– När jag pratar med föräldrar om det faktum att jag föddes för tidigt blir de alltid överraskade, till och med lite chockade tror jag. ”Åh, och du är läkare”, säger Sabina. Jag tycker att det är ett trevligt sätt att förmedla till dem att prematuritet inte bör innebära någon begränsning för vad ett barn kan göra.

– Jag menar, de framsteg som vi har gjort bara under de senaste 10, 15, 20 åren innebär att resultaten idag är mycket bättre än de brukade vara. Och när de ser mig – som utvecklades innan dessa framsteg hade gjorts – som läkare för nyfödda, ja då får de av en känsla av hopp och ser möjligheter, tror jag. 

Läs mer om NAVA-tekniken här.

----

  1. Icuregswe.org. (2016). Start - SIR-Svenska Intensivvardsregistret. Tillgänglig på: http://www.icuregswe.org/en/ [Åtkomst 2 dec. 2015]. 
Files

Dela: