You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Nyheter

Oberoende multicenterstudie: Getinges NAVA-teknik förkortar ventilationstiden för vuxna patienter med nästan 35 %

Göteborg den 30 september 2020

Oberoende multicenterstudie: Getinges NAVA-teknik förkortar ventilationstiden för vuxna patienter med nästan 35 %

Den kliniska effektiviteten hos Getinges patenterade Neurally Adjusted Ventilatory Assist (NAVA), som använder sig av patientens egen andningsdrift för att styra andningsstödet, bevisas i NAVIATOR-studien. Enligt NAVIATOR-studien ökade NAVA avsevärt antalet ventilationsfria dagar samt minskade tiden för mekanisk ventilation (MV) av vuxna patienter med akut andningssvikt[1].

 – Denna stora oberoende multicenterstudie bevisar att NAVA har betydande positiva kliniska effekter för vuxna patienter på intensivvårdsavdelningar. Studien visade att man genom användning av NAVA kunde minska dagarna för mekanisk ventilation från 12 till 8 dagar, en minskning på fyra dagar eller närmare 35 %, vilket är en anmärkningsvärd förbättring med många positiva konsekvenser. Färre dagar på intensivvårdsavdelningen innebär även en avsevärt förbättrad hälsorelaterad ekonomi vilket gör det möjligt för sjukhus att frigöra värdefulla sängplatser och resurser på intensivvårdsavdelningen, säger Jens Viebke, President Acute Care Therapies hos Getinge.

Den randomiserade kliniska studien (RCT), NAVIATOR, genomfördes på 14 center i Spanien och ett i Kina och omfattade 306 patienter med akut andningssvikt (ARF) av olika etiologier, såsom lunginflammation, sepsis, KOL, samt postoperativa patienter. Tidigare i år rapporterades även en ökning av de ventilationsfria dagarna i två enskilda centers randomiserade kontrollerade studier i Kina och Storbritannien. 

Dr Jesus Villar vid forskningsenheten på Hospital Universitario Dr. Negrin, Las Palmas de Gran Canaria i Spanien är en av de huvudsakliga forskarna: – Detta är den första randomiserade kliniska studien där man på multicenternivå undersökte effektiviteten hos NAVA när det gäller att minska beroendet av mekanisk ventilation hos patienter med akut andningssvikt med en förväntad varaktighet hos den mekaniska ventilationen på mer än 72 timmar. Resultaten bekräftade att NAVA är ett ventilationsläge för rutinanvändning i en heterogen grupp av patienter med akut andningssvikt och kan göra så att övergången till spontanandning i kombination med gradvis borttagning av lugnande medel går mycket snabbare och enklare.

Getinge belyser den banbrytande NAVA-tekniken i en ny video som berättar historien om Sabina Checketts, som föddes 12 veckor för tidigt med en chans att överleva på 50/50. Hon jobbar nu som neonatalläkare och använder sig av nya behandlingar och sofistikerad teknik för att förbättra utfallen för för tidigt födda barn.

Titta på minidokumentären om NAVA-tekniken med Sabina Checketts.

Detta är NAVA

Ventilationslägena NAVA och NIV NAVA finns tillgängliga i Getinges ventilatorsystem Servo-u, Servo-n and Servo-i och har utformats för att tillhandahålla optimal patient-ventilator-interaktion för vuxna, pediatriska och neonatala patienter med invasiv eller icke-invasiv ventilation.

NAVA har sålts exklusivt av Getinge sedan tekniken uppfanns av läkaren Christer Sinderby i mitten av 1990-talet och blev kommersiellt tillgänglig 2007. Sedan dess har Getinge utvecklat tekniken ytterligare, till exempel var gäller användbarhet, prestanda och automation.

– Detta är en av anledningarna till att vi har varit branschledande inom detta område ett tag nu. Men vi tror att detta bara är början. Vi är långt från vårt mål när det gäller potentiella slutanvändare, så vi kommer att göra allt vi kan för att säkerställa att NAVA blir tillgängligt för än fler patienter i framtiden, säger Jens Viebke,

Ventilationsläget baseras på övervakning av den neurala prestationen som genereras av andningscentrum i hjärnan. Genom att använda samma elektriska signaler som aktiverar den mänskliga diafragman är ventilatorn kontinuerligt helt synkroniserad med patientens egna andningsförsök.

– NAVA är utformad för att leverera det patienten behöver, förklarar Jens Viebke. Eftersom det är patientens egen fysiologiska signal som styr tidalvolymen och andningsmönstret, främjar det spontanandning för både lungor och diafragma och förbättrar patientens övergripande upplevelse av vistelsen på intensivvårdsavdelningen.

Läs forskningsartikeln ”Neurally adjusted ventilatory assist in acute respiratory failure: a randomized controlled trialhär.

Läs mer om NAVA-tekniken på: www.getinge.com/int/product-catalog/nava/ samt www.getinge.com/int/life-defining-moments/

 
  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7474954/pdf/134_2020_Article_6181.pdf

Files

Dela: