You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Nyheter

Getinge har förvärvat Quadralene som utvecklar och tillverkar förbrukningsvaror för Infection Control

Pressmeddelande Göteborg, den 6 november 2020

Getinge har förvärvat Quadralene som utvecklar och tillverkar förbrukningsvaror för Infection Control

Getinge har förvärvat 100 % av Quadralene, en global tillverkare av förbrukningsvaror likt rengörings- och desinfektionsmedel som används inom tand- och sjukvård. Verksamheten omsätter cirka 75 MSEK årligen och kommer att ingå i Infection Control inom affärsområdet Surgical Workflows.

"Förvärvet av Quadralene gör att vi på ett mer effektivt sätt kan tillföra värde till kunderna i deras viktiga arbete för att minska sjukhusrelaterade infektioner", säger Stéphane Le Roy, affärsområdeschef för Surgical Workflows på Getinge. "Quadralene har ett mycket gott rykte bland kunderna och det kommer att bilda en hörnsten i vår satsning på ett Center of Excellence inom kemi och desinfektion. Det är en viktig pusselbit i vår strategi att bredda produktportföljen inom Infection Control med förbrukningsvaror som utvecklas och tillverkas i egen regi, vilket kommer att leda till ökad lönsamhet över tid."

Quadralene grundades 1930 och utvecklar, tillverkar och levererar produkter för rengöring och desinfektion till kunder på den globala marknaden. Cirka 75 % av intäkterna kommer från produkter till tand-och sjukvård. Getinge är bolagets största kund och svarar för drygt 40 % av omsättningen. Värdet av den globala marknaden beräknas uppgå till SEK 4,8 miljarder kronor med en förväntad tillväxttakt på 5 % per år. Quadralene har sitt huvudkontor i Derby, Storbritannien och har cirka 30 anställda.

"Denna affär är ett kvitto på den expertis som Quadralene har och som vi kommer att använda för att stötta Getinge i den strategiska ambition företaget har”, säger Bob Newsome, VD för Quadralene. "Att Getinge nu blir en egen tillverkare av den här typen av förbrukningsvaror ska bidra till att stärka bolagets produktportfölj som helhet och etableringen av ett Centre of Excellence för kemi och desinfektion i Derby är utmärkta nyheter för teamet på Quadralene och för staden. Vårt mål är att fortsätta att förnya oss, vilket förklarar vår tillväxt hittills."

Getinge förvärvar 100% av aktierna i Quadralene för 196 Mkr (£17M) kontant och en potentiell prestationsbaserad betalning om 27 Mkr (£2,3M). Getinge förväntar sig inte några materiella integrationskostnader och förvärvet av Quadralene förväntas inte ha materiell effekt på Getinges rörelseresultat och vinst per aktie för 2020.

För mer information om Quadralene: www.quadralene.com

Mediakontakt:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 5906
Email: anna.appelqvist@getinge.com  

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Files

Dela: