You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Nyheter

Getinge informerar om en återkallelse av HLS Set Advanced produkter

Pressmeddelande Göteborg den 10 november, 2020

Getinge informerar om en återkallelse av HLS Set Advanced produkter

Getinge informerar om en global återkallelse av HLS Set Advanced produkter på grund av en möjlig brist i den sterila förpackningen. Till dags datum finns inga kända incidenter kopplat till allvarlig skada som kan förknippas med de nämnda produkterna. Getinge har rapporterat till berörda myndigheter i enlighet med relevanta lagkrav, och förväntar inga materiella kostnader kopplat till återkallelsen.

HLS Set Advanced används vid extrakorporealt andnings- och/eller kardiovaskulärt stöd. Getinge har identifierat att ett begränsat antal HLS Set Advanced produkter som har leverarats globalt från oktober 2018 kan ha en möjlig brist i den sterila förpackningen. De berörda produkterna har en hållbarhetstid på två år och Getinge kan inte uppskatta hur många produkter som finns kvar hos berörda kunder. Kostnaden för återkallelsen är inte materiell.

Berörda kunder har eller kommer att informeras av Getinge enligt lokala krav.

Denna information publiceras för att informera användare om nämnd Getinge-produkt enligt den standardprocess som rekommenderas av myndigheter.
 

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications
Telefon: +46 (0)10 335 5906
E-mail: anna.appelqvist@getinge.com

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Files

Dela: