You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Nyheter

Getinge lämnar in stämningsansökan mot Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S

Pressmeddelande Göteborg den 16 november, 2020

Getinge lämnar in stämningsansökan mot Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S

Getinge AB och dess dotterbolag Atrium Medical Corporation och Maquet Cardiovascular US Sales, LLC, har lämnat in en stämningsansökan mot försäkringsbolaget Moderna Försäkringar, en filial till Tryg Forsikring A/S Danmark, för att säkra försäkringsersättning för förväntade kostnader förknippade med de pågående skadeståndskrav för två olika typer av kirurgiska nätinplantat som framställts i USA och Kanada. Stämningen föranleder inte någon justering av Getinges tidigare avsättning om 1,8 miljarder SEK kopplat till skadeståndskraven, vilken kommunicerades i oktober 2018.

Getinges globala ansvarsförsäkringsprogram för bolagen i koncernen, tillämpligt för den relevanta tidsperiod som pågående skadeståndskrav för två olika typer av kirurgiska nätinplantat avser, innefattar ett försäkringsskydd för produktansvar bestående av tre nivåer: en primärförsäkring, en första excessförsäkring hos Moderna och en andra excessförsäkring hos ett annat försäkringsbolag, som aktiveras när de två tidigare nivåerna uppnåtts.

Primärförsäkringsgivarna, som är ledande försäkringsbolag på den globala försäkringsmarknaden, har upprättat texten i försäkringsprogrammet och betalat ut ersättning till Getinge för kostnader relaterade till produktansvarskraven för de kirurgiska nätimplantaten upp till den beloppsgräns som gäller för primärförsäkringen. Trots detta och trots att villkoren för Modernas försäkring är desamma som villkoren för primärförsäkringen, har Moderna nekat försäkringsskydd. Enligt Getinge är detta i strid med både villoren för den första excessförsäkringen samt bedömningen gjord av primärförsäkringsgivarna.

Stämningsansökan som har lämnats in vid Stockholms tingsrätt gäller endast den första excessförsäkringen, och rör omtvistat försäkringsskydd om upp till cirka 500 MSEK. Den andra excessförsäkringen, som inte är del av stämningsansökan, aktiveras först när de tidigare två nivåerna har uttömts och täcker maximalt upp till 1 000 MSEK totalt för försäkringsåren.

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications
Telefon: +46 (0)10 335 5906
E-mail: anna.appelqvist@getinge.com

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Files

Dela: