You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Nyheter

Getinge introducerar Torin globalt – en programvara för hantering av operationssalar

Getinge introducerar Torin globalt – en programvara för hantering av operationssalar

Idag lanserar Getinge Torin globalt – en komplett programvara som underlättar för operationsavdelningar att förbättra planeringen av operationer, effektivt verkställa scheman och kontinuerligt förbättra utnyttjandet av resurser inom och mellan samarbetande avdelningar.

”Torin kommer att vara till hjälp för alla sjukhus som strävar efter att arbeta mer effektivt med planering av operationer och den dagliga hanteringen av bokningar. Med Torin tillhandahåller Getinge ett verktyg såväl för optimerad långsiktig planering, som för tillförlitligt verkställande i realtid. Målet är att minimera störningar, minska kostnader och förbättra patientvården", förklarar Charlotte Enlund, VP Integrated Workflow Solutions på Getinge.

Det användarvänliga schemaläggningsverktyget främjar planering, prioritering och ombokning av såväl dagliga som långsiktiga patientbesök. Torin söker automatiskt efter resurs- och personalkrockar för att undvika dubbelbokningar såväl som obekväma och kostsamma väntetider. Det erbjuder dessutom ett verktyg för affärsinformation som gör det möjligt för ledningen att identifiera trender och potentiell ineffektivitet och agera därefter.

” Torin skapar en lugn miljö för patienterna eftersom de får uppleva den trygghet som ett välorganiserat sjukhus, med operationer som utförs i tid och som alltid har nödvändiga resurser och personal på plats, kan erbjuda.”

Torin finns tillgängligt på tre nivåer som var och en fokuserar på olika sjukhusbehov. Torin Planning är ett användarvänligt planeringsverktyg med visuella översikter som optimerar schemaläggning av operationer och ökad användning av operationssalen. Torin Progress höjer nivån genom att även försäkra att det dagliga schemat verkställs i tid, samt komplett dokumentering av alla operationssteg.

”Sedan har vi Torin Optimization, som registrerar och erbjuder tillgång till ett omfattande verktyg för affärsinformation. Detta gör det möjligt för sjukhusledningen att dra lärdom av sina data och ytterligare optimera sättet på vilket operationsavdelningen drivs.”

Besök www.getinge.com för mer information om Torin.

Files

Dela: