You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Nyheter

Getinge fortsätter att skapa ökad nytta för kunder och samhälle

Göteborg den 12 mars, 2020

Getinge fortsätter att skapa ökad nytta för kunder och samhälle

Idag publicerar Getinge sin årsredovisning 2019 som innehåller information om företagets aktiviteter för att skapa värde för kunder och samhälle. Engagerade anställda och hårt arbete i hela organisationen är faktorerna bakom Getinges fortsatta tillväxt och förbättrade lönsamhet 2019.

”Vi tog många steg i rätt riktning under 2019”, säger Mattias Perjos, VD och koncernchef Getinge. ”Vår organiska tillväxt landade på 3,9%, vi har förbättrat lönsamheten och har ett starkt och stabilt kassaflöde tack vare förbättrad styrning inom Working Capital. Det är välförtjänta framgångar för alla våra medarbetare och beror givetvis på hårt arbete inom hela organisationen.”

Majoriteten av Getinges produkter och tjänster är marknadsledande inom sina segment. Möjligheterna för ytterligare tillväxt är gynnsamma, både geografiskt och genom att kombinera erbjudanden på nya sätt. Getinge är en av de största aktörerna inom sitt premiumsegment, och arbetar strategiskt för att öka försäljningen även inom det bredare värdesegmentet. Stor vikt läggs vid samarbetet med kunderna tidigt under utvecklingsprocessen för att öka träffsäkerheten i arbetet.

"Organisationen drivs av passionen för att hjälpa kunder och patienter, som vi gör i den nuvarande globala kampen med Covid-19-viruset, men också genom att utveckla morgondagens ledande produkter”, fortsätter Mattias Perjos. ”Till exempel lanserade vi under 2019 en uppdaterad programvara för vår ventilator Servo-u. Vi introducerade också Maquet Lyra, ett mobilt operationsbord som är både stabilt och flexibelt och förbättrar funktionaliteten samtidigt som det ökar kostnadseffektiviteten i operationssalen. När det kommer till ångsterilisering har vi legat i framkant och byggt innovativa lösningar i nästan 90 år nu. Den allra nyaste autoklaven heter GSS610H och släpptes under året.”

Förfrågningar från kunder på hållbara produkter ökar, helt i linje med den strategiska inriktningen. Fokus framåt är att fortsätta implementera strategin på ett strukturerat sätt, stärka verksamheten och skapa ökad nytta för kunder och samhället i stort. Årsredovisningen 2019 finns på Getinges webbplats: https://www.getinge.com/se/om-oss/investerare/rapporter-presentationer/2020/

Mediakontakt:

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Telefon: 0734 244 692
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars, 2020 kl. 13:00 CET.

Files

Dela: