You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Vårt ansvar

Getinge är ett ansvarstagande företag som arbetar aktivt för att främja samhällsutvecklingen och människors hälsa samtidigt som vi arbetar för att minimera vår miljöpåverkan. Vi är verksamma på många platser på jorden och våra medarbetare representerar givetvis en lika stor mångfald. Detta innebär också ett ansvar – både lokalt och globalt.

Sustainability Progress Report 2019

På Getinge strävar vi efter att göra en skillnad i vården. Vårt hållbarhetsarbete drivs av övertygelsen om att ansvarstagande företag bidrar till ett ökat värde för såväl kunder som samhälle i stort.

Läs mer om våra mål och framsteg inom hållbarhetsområdet i vår Sustainability Progress Report.

Ladda ner rapport (eng)

FN:s Global Compact-initiativ

Getinge stödjer FN:s Global Compact-initiativ och vi tillämpar de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption i vår verksamhet.

Läs mer om Global Compact

Vi delar in vårt hållbarhetsarbete i tre områden:

Affärsetik

Vi är fast beslutna att göra affärer på ett etiskt, moraliskt och juridiskt oklanderligt sätt. I många av de länder där vi har verksamhet finns strikt nationell lagstiftning vad gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Människa och samhälle

Vårt samhällsansvar handlar om att uppnå hög standard vad beträffar hälsa, säkerhet, inkludering och etik. Vi strävar efter att bidra positivt och varaktigt till de samhällen där vi är verksamma.

Miljö

Vårt hållbarhetsarbete handlar bland annat om att minska våra produkters miljöpåverkan under hela deras livscykel. Miljövänlig produktutveckling är något vi prioriterar.