You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Miljö

Vi på Getinge är fast beslutna att optimera vår användning av energi och naturresurser, reducera miljöpåverkan från vår avfallshantering och minimera den för all vår produkt- och processutveckling.

Med tanke på klimatförändringarna

Att minska vår påverkan på klimatet är en viktig del av vårt miljöarbete, och vi inriktar oss framför allt på att minska energianvändningen i vår produktion och på att göra våra produkter så energieffektiva som möjligt. Vi övergår därför löpande till mer miljövänliga alternativ för vår strömförsörjning. 

 

Energianvändning och utsläpp

Ett av de viktigaste syftena med vårt miljöarbete är att minska miljöeffekterna av vår verksamhet. Vi har definierat ett antal målsättningar för att minska koldioxidutsläpp och energiförbrukning.

Genom ett aktivt val av energileverantörer och energimixar för flera av våra produktionsanläggningar har vi lyckats minska våra indirekta utsläpp i flera länder där vi har produktionsverksamhet. Numera använder flera av våra produktionsenheter enbart så kallad grön el, medan andra anläggningar valt andra former av bra energimixar.

Avfall och återvinning

Vårt mål är att lyckas återvinna allt avfall från produktionsverksamheten, vilket kräver investeringar i effektiv utrustning för avfallshantering, förändrat beteende samt miljömedveten produktutveckling. Vi försöker kontinuerligt förbättra vår produktutvecklingsprocess, och en given del i detta arbete är att optimera råmaterialanvändningen i produkterna.

Genom metodiskt arbete ökar den andel avfall som går till återvinning för varje år.

Godstransport

En viktig del av vår klimatsatsning handlar om utsläpp vid transporter. Det gäller både företagets egna fordon, som exempelvis används vid servicebesök, och vid godstransporter.

Vår bilpolicy ställer höga krav vad gäller CO2-utsläpp. Genom omsorgsfullt val av speditörer och effektiv logistik kan vi framöver minska godstransporternas miljöpåverkan.

Hållbar produktutveckling

Vi säkerställer att våra produkter utformas för optimal användning av naturresurser och minimal miljöpåverkan under hela livscykeln genom att tillämpa ett koncept som vi kallar för EcoDesign.

EcoDesign innebär att produktens miljöpåverkan under hela dess livslängd tas med i beräkningen redan under produktutvecklingsfasen där vi bland annat beaktar val av material och komponenter, tillverkningsmetoder och minimering av resursanvändning.

Getinge EcoDesign säkerställer också att inga förbjudna ämnen används under tillverkningsprocessen och att användningen av miljöskadliga ämnen minimeras.

Miljöledning

Vårt miljöarbete utgår från vår miljöpolicy, gällande miljömål och den internationella miljöstandarden ISO 14001. Alla våra produktionsenheter måste uppfylla dessa standardkrav och ha ett certifierat miljöledningssystem. Vid förvärv ska ledningssystemet införas och certifieras inom 24 månader.

Miljöledningssystemet säkerställer att miljöarbetet bedrivs på ett strukturerat sätt och är också källan till de resultat som ska finnas med i produktionsenheternas miljökvartalsrapporter.

Genom inriktade insatser för hållbar produktutveckling arbetar vi för att minska miljöpåverkan från våra produkter både inom produktionen och då de används.