You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Människa och samhälle

Vi på Getinge strävar efter att bidra positivt och varaktigt till de samhällen där vi är verksamma. Vårt samhällsansvar som företag handlar om att uppnå hög standard vad beträffar hälsa, säkerhet, inkludering och etik.

Hälsa och säkerhet

Medarbetarnas hälsa och säkerhet är av största vikt för oss och därför är en trygg och säker arbetsmiljö av högsta prioritet.

I många av de länder där vi har verksamhet finns strikt nationell lagstiftning vad gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Detta gäller emellertid inte alla marknader eftersom vi även är aktiva i länder med betydligt svagare lagstiftning. Vi ställer ändå samma krav på all vår verksamhet i fråga om hälsa, säkerhet, diskriminering och etik oavsett var i världen den äger rum.

Vi strävar efter att erbjuda en säker och icke-diskriminerande arbetsmiljö för alla våra medarbetare jorden runt och bedriver ett kontinuerligt och långsiktigt hälso- och säkerhetsarbete vid alla våra anläggningar.

Jämlikhet och mångfald

Getinge ger alla medarbetare – oavsett kön, härkomst, religion och andra irrelevanta egenskaper – jämlika möjligheter att utvecklas och erhålla lika lön för lika arbete med beaktande av lokala förhållanden.

Vårt mål är ett företag med omfattande och vittomfattande expertis och erfarenhet som kan utgöra en dynamisk organisation med förmåga att driva verksamheten framåt i enlighet med våra strategiska mål. Därför är mångfald en av hörnstenarna i vår uppförandekod.

Läs mer i vår uppförandekod

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är universella och varenda människa i hela världen förtjänar att behandlas värdigt och jämlikt. Getinge har skrivit under FN:s Global Compact-initiativ och stödjer principerna om mänskliga rättigheter som har sin grund i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter.

Vi är ett ansvarstagande företag som stödjer och respekterar internationella konventioner om mänskliga rättigheter samtidigt som vi säkerställer att vi inte blir inblandade i övergrepp mot de mänskliga rättigheterna.

Läs mer om FN:s Global Compact-initiativ

Engagemang i lokalsamhället

Vi strävar efter att bidra positivt och varaktigt till de samhällen där vi är verksamma. Vi ser gärna att våra medarbetare engagerar sig aktivt i sociala frågor, engagemang som i huvudsak handlar om lokala projekt med kopplingar till vår verksamhet.

Vi bidrar inte till några politiska partier och gör inga politiska donationer.