You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

Together as one

På Getinge är vi övertygade om att rädda liv är det viktigaste jobbet i världen. I människors mest utsatta stunder är vi med dig varje steg på vägen. Together as one.

Intervju med en hjärtkirurg

The Walk

Together as one

På Getinge vet vi att hängivenhet är viktigt. Se våra filmer och lär dig mer om utmaningarna en kirurg står inför och vad som driver denne varje dag.

När det gäller att rädda liv jobbar vi alla tillsammans, together as one.

Det finns en berättelse bakom varje budskap

Bakom våra budskap finns verkliga händelser och beräkningar baserade på de lösningar och produkter som vi förser våra kunder med.

98 miljarder i vårdbudget
86 ventilatorer
1 finansiell lösning

När Kuwait planerade en översyn av det nationella sjukvårdssystemet gjorde vi det möjligt för vår distributör att erbjuda ventilatorlösningar med en gynnsam betalningsmodell.

32 kritiska dagar
24-timmars vård
1 räddat liv

Läs om hur ett team av intensivvårdsläkare hjälpte en treårig flicka återhämta sig utan uppenbara men efter ARDS och multipel organsvikt.

28 000 kvadratmeter
15 operationssalar
1 skräddarsydd lösning

Tillsammans med ett regionsjukhus i Sverige utvecklade vi ett specialutformat salkoncept som präglas av funktionalitet och tilltalande design.

45-minuters hjärtstillestånd
2 passionerade läkare
1 liv räddat

Läs om hur en man återupplivades efter mer än 45-minuters hjärtstillestånd tack vare ett skickligt team av läkare och med hjälp av Getinges extrakorporalt livsstöd (ECLS).