You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

32 kritiska dagar

24-timmars vård

1 räddat liv

Flicka tillfrisknar utan uppenbara men från ARDS och multipel organsvikt

Behandlingen av den  treåriga flickan startade efter att hon tagits in på barnintensivvårdsavdelningen för akut respirationsinsufficiens till följd av lunginflammation (bild 1). Ventilationsbehandling sattes in, men situationen förvärrades successivt till allvarliga lungproblem med extrema ventilationsinställningar och persistent hypoxemi. 

Bild 1: Röntgenbilden som togs när den treåriga patienten med lunginflammation kom in.

Teamet kämpade för att ventilera henne och sedering lyckades inte minska agitationen. Inte förrän dag 17, när det hängivna teamet bestämde sig för att testa en annan ventilationsmod, började patienten må bättre.

Bytet till Neurally Adjusted Ventilatory Assist (NAVA) ledde till en omedelbar förbättring av flickans lungvärden. Andningsfrekvensen ökade till 50 andetag per minut, vilket är att förvänta. På samma gång sjönk tidalvolymerna till mer skyddande nivåer och andelen inandad syrgasfraktion (FiO2) sjönk från 90% till 60%. Så teamet fortsatte behandlingen. Patientens ventilatoragitation minskade gradvis och så gjorde även det stöd som patienten behövde. Det här var verkligen en vändpunkt.

En vecka senare, på dag 24, extuberades patienten till högflödesbehandling, och hon skrevs till slut ut från sjukhuset på dag 32. Flickan återfick sin tal- och rörelseförmåga utan några uppenbara men.