You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Effektiv sterilisering inom tillverkning av medicinsk utrustning

Den medicintekniska industrin producerar patientlösningar genom produkter som används för att diagnosticera, förebygga och behandla medicinska tillstånd. Getinge stödjer branschen genom att designa och tillhandahålla optimala arbetsflöden och processer för sterilisering

Säker, tillförlitlig och kontaminationsfri produktion av medicinsk utrustning.

På grund av medicinsk utrustnings användningsområde måste den steriliseras för att skydda patientens hälsa. Den medicintekniska branschen ställer därför stränga krav på steriliseringsprocesserna för att förhindra att kontamination sker. Steriliseringsutrustning måste vara av hög kvalitet och följa alla regelkrav och riktlinjer för god tillverkningssed, cGMP (Good Manufacturing Practice).

En steriliseringsprocess måste också leverera säkra, tillförlitliga och repeterbara resultat. Varje process och cykel måste följa de validerade kundkraven och samtidigt maximera kapaciteten för att minimera kostnaderna.

Innovativ sterilisering för dina processbehov

Getinge levererar etylenoxidbaserade (EO eller EtO) steriliseringssystem som ger snabbare och mer tillförlitlig sterilisering samtidigt som de skyddar produkters och förpackningars integritet. Oavsett om du föredrar traditionella metoder eller innovativa och tidsbesparande kombinationsprocesser i autoklaven hjälper Getinge dig att hitta det optimala systemet för dina produktionsbehov.

En teknik för säker slutsterilisering

Etylenoxid (EO eller EtO) kan effektivt sterilisera vid mycket låga temperaturer, vilket gör den till rätt val för värme- och fuktkänsliga tillämpningar, inklusive modern plast- och läkemedelsbelagd medicinsk utrustning. Dessutom kan EO penetrera inslaget och förpackat gods, vilket gör det till en ledande teknik för slutsterilisering.

Upptäck våra lösningar för slutsterilisering

Förhindra kontamination i Life Science-industrin

Att säkerställa renlighet och sterilitet är av största vikt inom life science. Getinge ger dig support i denna utmaning så att du kan fokusera på att säkerställa effektiva produktionsprocesser och tillförlitliga vetenskapliga data.