You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Bolagsstämma

Getinges bolagsstämma är det högsta beslutsorganet för bolagets aktieägare. Vid bolagsstämman kan aktieägarna påverka utvecklingen genom att delta och rösta.

Deltagande

Aktieägare som vill delta och utnyttja sin rösträtt vid Getinges bolagsstämma ska dels vara införda i aktieboken, dels anmäla sitt deltagande. Aktieägare som inte kan närvara personligen kan representeras av ett ombud.  

Plats

Getinges bolagsstämma hålls i Göteborg eller Halmstad senast sex månader efter avslutat finansiellt år. Tid och plats för bolagsstämman meddelas senast i samband med kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. 

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering 4-6 veckor inför stämman i Post- och Inrikes Tidningar och på företagets webbplats. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

* Kallelsen för deltagande vid bolagsstämman informerar om hur anmälan kan ske och övrig information rörande deltagande. Kallelsen måste äga rum en viss tid inför bolagsstämmans genomförande.

At the annual general meeting, the shareholders are informed about the development of the company and the group during the past year, and decisions are made regarding, for instance, the company's and group's income statements and balance sheets, allocation of the company's profit, discharge from liability for the board members and CEO, election of and remuneration for the board members, and in other issues in accordance with law or the articles of association.

Inkom med ärende

En aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska förse styrelsen med sitt ärende i enlighet med det datum som annonseras i bokslutskommunikén. Ärendet kan behandlas även om det tas emot efter utsatt tid, förutsatt att ärendet kan inkluderas i kallelsen.

An extraordinary general meeting may be convened at the discretion of the board of directors or if requested by the auditors or by shareholders owning at least 10% of the shares request such meeting to be held in writing thereby specifying the matter to be dealt with.

Årsstämma 2018

Läs mer om Årsstämma 2018

Extra bolagsstämma december 2017

Läs mer om Extra bolagsstämma december 2017

Extra bolagsstämma augusti 2017

Läs mer om Extra bolagsstämma augusti 2017

Årsstämma 2017

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Läs mer om Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Läs mer om Årsstämma 2015

Årsstämma 2014

Läs mer om Årsstämma 2014

Årsstämma 2013

Läs mer om Årsstämma 2013

Årsstämma 2012

Läs mer om Årsstämma 2012

Årsstämma 2011

Läs mer om Årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Läs mer om Årsstämma 2010

Årsstämma 2009

Läs mer om Årsstämma 2009