Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Revisorer

Val av revisorer

Valberedningen i Getinge har bland annat i uppgift att lämna förslag till årsstämman angående val revisor.

Vid årsstämman 2017 utsågs Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till bolagets revisor fram till årsstämman 2018. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Johan Rippe.

Revisorn granskar årsredovisning, bokföring och koncernredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i enlighet med god revisionssed. Revisorn lämnar efter varje räkenskapsår en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till bolagsstämman. Revisorerna rapporterar löpande till revisionsutskottet och styrelsen om sin granskning.