You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Valberedning

I enlighet med beslut på Getinge AB:s bolagsstämma 2005 består valberedningen av Getinges styrelseordförande tillsammans med representanter för de fem största aktieägarna per 31 augusti varje år samt en representant för de mindre aktieägarna.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag avseende val av stämmoordförande, val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorsval samt om arvoden åt styrelsen och revisorerna

Inför årsstämman 2018 utgörs Getinges valberedning av Carl Bennet (Carl Bennet AB), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Ossian Ekdahl (Första AP-fonden), Carina Lundberg Markow (Folksam),  Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) samt Viveka Ekberg (representant för de mindre aktieägarna). 

Lämna förslag

Aktieägare som önskar lämna förslag till Getinges valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail, valberedningen@getinge.com, eller på adress:

Getinge AB
Att: Valberedningen
Box 8861
402 72 Göteborg