You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Nyheter

Getinge samarbetar med brasilianska myndigheteravseende pågående lokala utredningar

Pressmeddelande 3 augusti, 2017, Göteborg, Sverige

Getinge samarbetar med brasilianska myndigheteravseende pågående lokala utredningar

Som en följd av de brasilianska myndigheternas nyligen startade utredningar har Getinge inlett en intern undersökning och beslutat att aktivt ta kontakt med och samarbeta med relevanta myndigheter.

De ärenden som är under utredning i Brasilien rör tidsperioden mellan år 2000 och 2015 och berör Getinges dotterbolag i Brasilien; Maquet Cardiopulmonary do Brasil Indústria e Comércio Ltda och Maquet do Brasil Equipamentos Médicos Ltda. Delar av anklagelserna som rör den offentliga utredningen i Brasilien omfattar påstådd manipulation av anbudsförfaranden och påstådd kartellbildning kopplat till Getinges aktiviteter i Brasilien. Getinge bedömmer i nuläget att resultatet av de pågående utredningarna inte kommer att ha någon väsentlig finansiell effekt för koncernen, men kan i detta tidiga skede av processen inte uteslutas.

”Vi tar anklagelserna väldigt allvarligt. Vi har tydliga globala riktlinjer och strävar efter att driva vår affär i enlighet med lagar, regleringar och branchstandarder i de länder vi är verksamma. Vi kräver högsta nivå på affärsetik och integritet från alla anställda på Getinge – oavsett i vilket land eller vilka omständigheter som de är aktiva i”, säger Mattias Perjos, VD och koncernchef på Getinge.

Utredningen är en del av pågående statliga utredningar gällande kartellbildning relaterat till försäljning av medicinsk utrustning som genomförs av brasilianska myndigheter. Enligt ett tidigare pressmeddelande från myndigheten omfattas totalt 46 företag, 80 personer och industriorganisa­tionen, Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Implantes (ABRAIDI), av utredningen.

Kontakt

Jeanette Hedén Carlsson
Kommunikationsdirektör
Tel: + 46 (0)10 335 1003
Email: Jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Anna Appelqvist
Mediarelationer
Tel: + 46 (0)10 335 5906
Email: anna.appelqvist@getinge.com

Om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti, 2017 kl.16:00 CET.

Files

Dela: