You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Nyheter

Förändring av antalet aktier och röster i Getinge

29 september 2017 Göteborg, Sverige

Förändring av antalet aktier och röster i Getinge

Getinge AB (”Getinge”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission av aktier av serie A och serie B. Emissionen av aktier har resulterat i förändring av antalet aktier och röster i Getinge enligt följande:

Före emissionen av nya aktier fanns sammanlagt 238 323 377 aktier i Getinge, varav 15 940 050 aktier av serie A, motsvarande 159 400 500 röster, och 222 383 327 aktier av serie B, motsvarande 222 383 327 röster, totalt motsvarande 381 783 827 röster.

Antalet aktier har genom emissionen av nya aktier ökat med 34 046 196. Antalet röster har ökat med 54 540 546. Per den 29 september 2017 finns det sammanlagt 272 369 573 aktier i Getinge, varav 18 217 200 aktier av serie A, motsvarande 182 172 000 röster, och 254 152 373 aktier av serie B, motsvarande 254 152 373 röster, totalt motsvarande 436 324 373 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Telefon: +46(0)10 335 00 43
E-mail: lars.mattsson@getinge.com 

Informationen är sådan som Getinge ska offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2017 kl. 10.00.

Om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Files

Dela: