You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Nyheter

Fördelning av anskaffningskostnad för Getinge-aktier med anledning av utdelning av aktier i Arjo AB (publ)

Göteborg den 25 januari 2018

Fördelning av anskaffningskostnad för Getinge-aktier med anledning av utdelning av aktier i Arjo AB (publ)

Skatteverket har beslutat att av anskaffningskostnaden för aktier i Getinge AB bör 83 procent hänföras till dessa aktier och 17 procent till erhållna aktier i Arjo AB (publ).

Se bifogade Skatteverkets Allmänna råd, SKV A 2018:2.


För ytterligare information kontakta: 
 
Lars Mattsson
Head of Investor Relations
Telefon: +46(0)10 335 00 43
E-mail: lars.mattsson@getinge.com


Om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Dela: