You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Bu web sitesi çerez kullanmaktadır

Bu web sitesini kullanmaya devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz. Çerezler ve onları nasıl kullandığımıza dair daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza bakınız.

Atmaya devam et

Pompasız koroner arter baypas (OPCAB) ameliyatında yaşamın ritmi hiçbir zaman durmaz

Çalışmalar pompasız çalışan kalp cerrahisinin (OPCAB) sonuçları iyileştirdiğini ve riski azalttığını göstermektedir

Büyük popülasyonlarla yapılan çalışmalar pompasız koroner arter baypas (OPCAB) ameliyatının, pompalı cerrahiye alternatif olarak hasta morbidite ve mortalitesini azalttığını, akut böbrek yetmezliği insidansını düşürdüğünü, transfüzyonları azalttığını, ameliyat sonrası nörolojik sonuçları iyileştirdiğini, postoperatif inme riskini azalttığını ve iyileşme sürelerini kısalttığını göstermiştir.[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Hemodinamik stabilite stratejileri hakkında daha fazla bilgi için

OPCAB: Mikro embolinin neden olduğu inme riskini azaltın

İnmenin en temel nedenlerinden biri damarlardan birinden kopan ve beyne gidip yerleşecek şekilde kan dolaşımına giren mikro emboli - küçük plak parçaları - oluşumudur. İnme ve bilişsel işlev bozukluğu riski, çalışan kalp ile yapılan ameliyatlara (OPCAB) kıyasla geleneksel baypas ameliyatlarında daha yüksektir. Ameliyat sırasında aortta kan akışını kesmek için klemp kullanımın bu partiküllerin kan dolaşımına karışmasından sorumlu olduğu belgelendirilmiştir.[10] [11] [12] Klemp kullanımını ortadan kaldırarak cerrahlar aortik manipülasyonu en aza indirebilir ve dolayısıyla nörolojik komplikasyon riskini azaltabilirler.[13]

ACROBAT sistemi ile OPCAB, KABG cerrahisinde klemp kullanımını azaltmaya yardım eder

Geleneksel KABG cerrahisinde, hastayı kalp-akciğer makinesine almak için iki ana klemp kullanılır: kros klemp ve kısmi oklüzyon klempi. 

OPCAB cerrahisinde kros klempe ihtiyaç yoktur. Bazı doktorlar aorta greft dikerken kansız bir alan yaratmak üzere kısmi oklüzyon klempi kullanabilirken, doktorların OPCAB'ın faydalarını en üst seviyeye çıkarmalarını sağlayacak şekilde klemp kullanmadan ameliyat yapabilmelerini mümkün kılan alternatifler mevcuttur.

Getinge'nin OPCAB çözümlerine ilişkin daha fazla bilgi için

Aortik klempleri devre dışı bırakın KABG ameliyatlarındaki riski azaltın.

HEARTSTRING III Proksimal Kapama Sistemi KABG ameliyatlarında aortik klemp ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu, serebral emboli riskini azaltır ve hastanın nörokognitif sonuçlarını potansiyel olarak iyileştirir.

HEARTSTRING III Proksimal Kapama Sistemi hakkında daha fazla bilgi için

Tüm referanslar

 1. 1. Sedrakyan A, et al. Off-pump surgery is associated with reduced occurrence of stroke and other morbidity as compared with traditional coronary artery bypass grafting: a meta-analysis of systematically reviewed trials. Stroke. 2006 Nov;37(11):2759-69.

 2. 2. Puskas JD, et al. Off-Pump coronary artery bypass grafting provides complete revascularization while reducing myocardial injury, transfusion requirements and length of stay: prospective randomized comparison of 200 unselected patients having OPCAB verses conventional CABG. J Thorac Cardiovasc Surg. 2003;125:797-808.

 3. 3. Stamou SC, et al. Stroke after conventional versus minimally invasive coronary artery bypass. Ann Thorac Surg. 2002;74:394-399.

 4. 4. Van Dijk D, et al. Early outcome after off-pump versus on-pump coronary bypass surgery: results from a randomized study. Circulation. 2001 Oct 9;104(15):1761-6.

 5. 5. Puskas J, Cheng D, Knight J, et al. Off-pump versus conventional coronary artery bypass grafting: a meta-analysis and consensus statement from the 2004 ISMICS Consensus Conference. Innovations. 2005;1:3-27.

 6. 6. Ascione R, Angelini GD. OPCAB surgery: a voyage of discovery back to the future. Eur Heart J. 2003;24:121-124.

 7. 7. Angelini GD, Taylor FC, Reeves BC, Ascione R. Early and midterm outcome after off-pump and on-pump surgery in Beating Heart Against Cardioplegic Arrest Studies (BHACAS 1 and 2): a pooled analysis of two randomised controlled trials. Lancet. 2002;359:1194-1199.

 8. 8. Demers P, et al. Multivessel Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery In The Elderly. Eur J Cardiothorac Surg. 2001 Nov;20(5):908-12.

 9. 9. Mack MJ, et al. On-Pump Versus Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery in a Matched Sample of Women: A Comparison of Outcomes. Circulation. 2004 Sep 14;110(11 Suppl 1):II1-6.

 10. 10. Barbut D. et al. Cerebral emboli detected during bypass surgery are associated with clamp removal. Stroke. 1994 Dec;25(12):2398-402.

 11. 11. Pugsley W, et al. The impact of microemboli during cardiopulmonary bypass on neuropsychological functioning. Stroke. 1994 Jul;25(7):1393-9.

 12. 12. Barbut D, et al. Impact of embolization during coronary artery bypass grafting on outcome and length of stay. Ann Thorac Surg. 1997 Apr;63(4):998-1002.

 13. 13. El Zayat H, et al. Avoiding the clamp during off-pump coronary artery bypass reduces cerebral embolic events: results of a prospective randomized trial. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012 Jan;14(1):12-6.