You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid 19 - Kaynak Merkezi

Sağlık uzmanları, hastalarınızı tedavi etmek için sunduğumuz tekliflerden nasıl yararlanacakları konusunda yardım ve rehberliğin yanı sıra diğer pratik bilgiler ve tavsiyeler bulabilir.

Devamını oku

Her saniye önemliyken

Bir travma sırasında her saniye önemlidir. Zaman bu kadar kritik iken, klinik personeller doğru akut bakım tedavilerine ihtiyaç duyar. Hasta sonuçlarını iyileştirmeye ve yaşam kalitesini daha üst seviyeye çıkartmaya yardımcı olabilecek gelişmiş klinik çözümleri nasıl geliştirdiğimizi öğrenin.

İleri Düzey Hasta Monitörizasyonu

İleri Düzey Hasta Monitörizasyonu konusundaki tecrübemiz ile, zorlu hemodinamik durumları olan hastalara yönelik en iyi kişiye özel tedaviyi belirlemeniz için size rehberlik ediyoruz.

Daha fazla bilgi için İleri Düzey Hasta Monitörizasyonu

Anestezi

Postoperatif komplikasyonları azaltmanıza, anestezik madde kullanımını en aza indirmenize yardımcı olan ve hastalarınızı tedavi etmek ve onlarla ilgilenmek için size daha fazla zaman bırakan, kullanımı kolay anestezi hizmeti.

Daha fazla bilgi için Anestezi

Mekanik ventilasyon

Hasta-ventilatör senkronunu teşvik ederek sedasyon ihtiyacını en aza indiren, komplikasyonları azaltan ve hastanın makineden erken ayrılmasına destek olan araçlar ile hastalarınızın güvende ve rahat olmasını sağlayın.

Daha fazla bilgi için Mekanik ventilasyon

ECLS

Kısa veya uzun süreli ekstrakorporeal yaşam desteği (ECLS) veya ekstrakorporeal membran oksijenasyonu için geniş ve en son teknolojiye sahip ürün portföyümüzde kişisel kullanıma yönelik ve yeterli ekstrakorporeal kalp ve/veya akciğer desteği sağlamak üzere santrifüj pompaları, oksijenatörler, ısıtıcılar, boru setleri, kateterler ve kanüller gibi çok farklı cihaz ve sarf malzemeleri yer alır.

Daha fazla bilgi için ECLS

Herni Cerrahisi

Herni cerrahisi dünyada en çok yapılan cerrahi prosedürlerden biridir. Günümüzde hem açık hem de laparoskopik tedaviler için çok çeşitli teknikler ve son teknoloji biyo-malzemeler bulunmakla birlikte teknoloji, araştırma ve eğitim yoluyla daha iyi hasta sonuçlarına ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz.

Daha fazla bilgi için Herni Cerrahisi

İABP Kontrpulsasyon

Intra-aortik balon kontrpulsasyon terapisi 40 yılı aşkın süredir mekanik dolaşım desteği ihtiyacı olan hastalar için ilk başvurulan strateji olmuştur. Akut koroner sendromu ve kalp yetmezliğinin diğer komplikasyonları olan hastaların tedavisinde, başka hiçbir perkütan destek cihazının IABP'lere göre üstünlüğü kanıtlanmamıştır.

Daha fazla bilgi için İABP Kontrpulsasyon

Periferik Stentleme

Endovasküler tedavi, periferik arteryal oklüzif lezyonları olan hastalar için tercih edilen tedavi seçeneği haline gelmektedir. Stenotik veya tıkanmış bir kan damarı boyunca stent yerleştirilmesi periferik arter hastalığı olan hastalarda akışı tekrar mümkün kılabilir ve damar patensisini koruyabilir.

Daha fazla bilgi için Periferik Stentleme

Torasik Drenaj

Getinge göğüs drenajı eğitimi konusunda uzmanlaşmıştır. Torasik drenaj tekniklerinin pratik uygulaması göreceli olarak basit olmasına rağmen göğüs dreni ve ilgili terminoloji insanlara çoğu zaman karmaşık gelir. Torasik drenaj sistemlerinin anlaşılmasını basit ve kullanımını kolay hale getirmeye yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Daha fazla bilgi için Torasik Drenaj