You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Bu web sitesi çerez kullanmaktadır

Bu web sitesini kullanmaya devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz. Çerezler ve onları nasıl kullandığımıza dair daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza bakınız.

Diyaliz erişimine dair yeni önemli bilgiler

Tüm dünyada 2 milyondan fazla insan diyaliz tedavisi alıyor veya böbrek nakli için sıra bekliyor. Bu diyaliz hastaları için tedavide üç farklı tip erişim kullanılıyor: fistüller, greftler ve kateterler (santral venöz kateter)

Bazı doktorlar neden "Kateter en son tercih" diyor

"İlk Olarak Fistül Girişimi" tüm dünyada bakımda altın standart olarak kalmaya devam ediyor. Ancak bu tavsiye tüm hastalar için uygun değildir; doktorlar ikinci olarak santral venöz kateterleri (CVC'ler) ve en son olarak sentetik greftleri tercih etmektedir. Yayınlanan araştırma ve çalışmalar, santral venöz kataterler ile ilişkilendirilen ciddi komplikasyonlarda bir artış olduğunu göstererek ve "Önce Fistül, En Son Kateter" olarak paradigma değişikliğine yol açmıştır. Erken kanülasyon özellikli greftler, kateter ile ilişkili komplikasyonlardan kaçınmak için uygun bir seçenektir.

Greftlerin neden erken kanülasyon için en iyi 1. veya 2. seçenek olduğunu öğrenin

Santral venöz kateter (CVC) olmayan bir erken kanülasyon seçeneği

Bazen fistül bir seçenek değildir. Bu konuda uzman doktorlar, geleneksel e-PTFE greftler ile ilişkilendirilen komplikasyonlar olmaksızın, tekrarlanan iğne kanülasyonuna dayanacak şekilde tasarlanmış bir proteze ihtiyaç duyar. Geleneksel ePTFE greft terlemesi, psödo-anevrizma ve kanülasyonda iki ila dört haftalık olgunlaşma süresi birçok doktorun CVC kateteri tercih etmesinin nedenidir. Geleneksel greftlerin aksine, yayınlanan araştırmalar Flixene'in 2-4 haftada olgunlaşan ePTFE greftlere benzer patensi oranları sağlarken 24-72 saat içinde kanüle edilebileceğini göstermektedir.  Getinge'nin özel Greft Yerleştirme Sistemi (GDS) ile birlikte kullanıldığında Flixene tüm dünyada hasta bakımını değiştiriyor.

Erken kanülasyon hakkında daha fazla bilgi için

Arterio-venöz erişimli kanülasyon için optimum teknikler

Erişim yerinin bakımı ve erişim prosedürleri patensiyi korumak ve hastalara ihtiyaç duydukları seviyede hizmet vermek açısından çok önemlidir.  Erişim yerinin belirlenmesi, hazırlık, iğne yerleştirme ve kan akışı için doğru teknikleri kullanıyor musunuz??  Hastanızın iyi olduğuna veya yardıma ihtiyaç duyduğuna dair işaretler nelerdir?

Sor, Bak, Dinle yöntemini ve KDOQI kılavuzlarını uygulayın

Haftalar değil günler içinde üst kol kanülasyonuna izin veren bir ePTFE greft konusunda yayınlanmış veriler

Çalışma aşağıdaki üç üst kol erişim tipinden biri uygulanan 108 hastanın klinik sonuçlarını karşılaştırmaktadır; transpose brakiyobasilik arteriyovenöz fistül (BBAVF), otojen brakiyal ven-brakiyal arter erişim (ABBA) ve Flixene ePTFE vasküler greft (AVG). BBAVF hastaların çoğu için ideal standart olmaya devam ederken; yazarlar, AVG hastaları için karşılaştırılabilir genel sonuçlar ve AVG uygulanan seçili hastalar için gelişmiş sonuçlar kaydetmiştir.

e-PTFE greft kullanılarak yapılan üst kol erişimi hakkında daha fazla bilgi için