You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Bu web sitesi çerez kullanmaktadır

Bu web sitesini kullanmaya devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz. Çerezler ve onları nasıl kullandığımıza dair daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza bakınız.

"Kardiyovasküler hastalık (CVD) her yıl tahmini 17,5 milyon ölüm ve
ölümlerin %30'ündan sorumlu olmasıyla tüm dünyada ilk sırada yer alan
ölüm nedenidir."[1]

ECLS/ECMO'nun farklı tedavi seçeneklerini biliyor musunuz?

Birçok CVD hastası kalp kasına yeterli oksijen gitmediği için kalp krizinin sık görülen bir sonucu olan kardiyojenik şok yaşar. Kalp ve/veya akciğer yetmezliğine yol açabilecek diğer durumlar, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), şiddetli grip (örn. H1N1), septik şok ve pulmoner embolidir. Ciddi kardiyak ve/veya pulmoner rahatsızlığı olan hastaların hemen stabil hale getirilmeleri ve belki de hastane içinde başka bölüme transfer edilmeleri gerekir.

Ekstrakorporeal yaşam desteği (ECLS) veya ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) hastaların kan dolaşımını ve/veya solunum fonksiyonlarını stabilize etmeye yönelik standart bir tedavi seçeneği haline gelmiştir..

Organ hasarını önlemek için ECLS tedavisi

ECLS veya ECMO organ iyileşmesi veya nakli ile sonuçlanan kardiyopulmoner yetmezlik sırasında (kısmen veya tamamen) kalp ve/veya akciğer fonksiyonunu geçici olarak desteklemek için kullanılabilir.. Veno-arteryal yaşam desteği, miyokart enfarktüs sırasında oluşabilecek kalbin dolaşımı yeterli derecede desteklememesi veya kalbin durması durumlarında kullanılır Veno-venöz yaşam desteği akciğer rahatsızlıkları için solunum yardımı sağlar ve kalbin ilave destek olmadan dolaşım sistemi yoluyla hala kan pompalayabildiği durumlarda kullanılır.

Kandaki CO₂'in azaltılması

Şiddetli akut solunum yetmezliği vakalarında bile koruyucu ventilasyon stratejilerinin sağlanması

Cardiohelp Sisteminin veno-venöz kullanımı ARDS, sepsis veya akut solunum yetmezliği ile ilişkili başka rahatsızlıkları bulunan yoğun bakım hastalarında etkili oksijen tedariği ve/veya kan CO2 seviyesinde azalma sağlar.

ARDS

ECLS'nin ARDS hastaları için yaşam kurtarıcı rolü olabileceğini biliyor muydunuz?

Şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) hala yüksek bir mortalite oranına sahip olmaya devam etmektedir. Standart tedaviler başarısız olduğunda extrakorporeal yaşam desteği (ECLS) iyi bir tedavi opsiyonu olabilir. Yetişkin ARDS hastaları için ECLS kullanımı son on yılda artmıştır. Gittikçe daha fazla sayıda uzman sağlık merkezi günümüzde ECLS kullanmaktadır ve ECLS tedavilerinin yetişkin ARDS hastaları için daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağladığını teyit eden birçok çalışma mevcuttur.

CARDIOHELP Sistemi ile Getinge, hastanın kan dolaşımını ve/veya gaz değişimini ikame etmek veya bunlara destek olmak üzere mekanik ekstrakorporeal yardım sağlayan taşınabilir bir kalp-akciğer destek sistemi sunuyor. 

Tüm referanslar

  1. 1. World Health Organization, Global status report on non-communicable diseases 2014.