You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Bu web sitesi çerez kullanmaktadır

Bu web sitesini kullanmaya devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz. Çerezler ve onları nasıl kullandığımıza dair daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza bakınız.

İABP Kontrpulsasyonu

Yüksek riskli hastalarınız için ilk destek

Mekanik dolaşım desteğine ilişkin neden, ne zaman ve kim soruları

İntra-aortik balon pompası (İABP), klinik etkinliği, geniş yelpazedeki hasta bakımı senaryolarındaki güvenli profili ve düşük maliyeti nedeniyle mekanik dolaşım desteği için uzun zamandır ilk tercih olmuştur.

IABP'ye ilişkin yakın tarihli tartışmalar randomize, kontrollü çalışmalardan (RCT'ler) elde edilen farklı sonuçlara karşı onlarca yıldır devam eden klinik uygulamalarda klinisyenlerin gözlemlediği faydalara odaklanmıştır.

Bu eğitim programları serisi mevcut dolaşım destek terapilerinin arkasındaki fizyolojik prensipleri inceler.

Neden, ne zaman ve kim hakkında daha fazla bilgi için

Kritik bilim: Mekanik dolaşım desteğinin ABC'sini anlamak

İnotroplar ve İABP tedavisinden, pVAD'lara ve ekstrakorporeal pompalara kadar mekanik dolaşım desteğinin arkasındaki fizyolojik prensiplere ilişkin bir inceleme.

Klinik bilmece: Randomize çalışmaya karşı klinik uygulama

Bu tartışma, çalışma sonuçları ile klinik uygulama arasındaki karşıtlığa ilişkin noktaları ele almaktadır.

Mekanik dolaşım desteğinin gerçek dünyadaki uygulaması

Bu tartışmada, vaka örnekleri mekanik dolaşım desteği için hasta seçiminin nasıl yapılacağını göstermektedir.

Champions of the Cath Lab tarafından sunulan slaytlar


Bu üç modüllü seri eğitim programında aşağıdakiler yer almaktadır:
  • İnotroplar ve İABP tedavisinden pVAD'lara ve ekstrakorporeal pompalara kadar mekanik dolaşım desteğinin arkasındaki fizyolojik prensiplere ilişkin bir inceleme
  • Çalışma sonuçları ile klinik uygulama arasındaki karşıtlığa ilişkin tartışma noktaları
  • Mekanik dolaşım desteği için hasta seçiminin nasıl yapılacağını gösteren vaka örneklerini gösteren tartışma

pVAD'ların klinik ve ekonomik etkililiği hakkında herkesin bilmesi gereken şey

Hastane sistemleri yüksek riskli PCI ve kardiyojenik şok hastalarında ilk tedavi olarak İABP kullanarak yılda 2,5 milyara varan ek maliyeti önleyebilir.

İABP, kardiyojenik şok ve yüksek riskli PCI için ilk tercih edilen strateji olarak uygulanmalıdır.

pVADlar hakkında daha fazla bilgi için

Standart veya daha büyük kapasiteli intra aortik balon kontrpulsasyon pompalarının hemodinamik etkileri

40cc-50cc hakkında ilk bildirilen hasta karşılaştırılması sınama testi sonuçlarımızı desteklemektedir - 50cc IAB, standart 40cc IAB'ye göre daha iyi klinik sonuçlar verebilir. 50cc IAB aşağıdakileri sağlar:

  • Daha fazla diyastolik güçlendirme ve daha fazla sistolik yük azaltma sağlar
  • Kalp dolum basınçlarında anlamlı azalma ve kalp debisinde anlamlı artış

Hemodinamik etkiler hakkında daha fazla bilgi için

Kateter Laboratuvarında Cihaz Seçenekleri - Pratik Hasta Desteği

 
Konuşmacı

Joseph L. Thomas, MD, FSCAI

Sağlık Bilimleri Klinik Doçent David Geffen Tıp Fakültesi
Girişimsel Kardiyoloji Harbor- UCLA Tıp Merkezi Direktörü

Cihazlar gittikçe daha küçük, daha etkin, kullanması daha kolay ve daha az invazif hale geldikçe perkütan mekanik dolaşım desteğinin (MCS) kullanılması hızlı şekilde gelişmektedir. Bu oturumun amacı mevcut kanıtlar, komplikasyon riski ve maliyet dikkate alındığında perkütan koroner girişim sırasında kardiyovasküler tehlike açısından yüksek riskli olan hastaların tedavisinde kontrpulsasyon terapisinin kullanımına yönelik uzman deneyimini paylaşmaktır.

Dr. Thomas ile Talep Üzerinde Webinar