You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Bu web sitesi çerez kullanmaktadır

Bu web sitesini kullanmaya devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz. Çerezler ve onları nasıl kullandığımıza dair daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza bakınız.

Covid 19 - Kayanak Merkezi

Sağlık uzmanları, hastalarınızı tedavi etmek için sunduğumuz tekliflerden nasıl yararlanacakları konusunda yardım ve rehberliğin yanı sıra diğer pratik bilgiler ve tavsiyeler bulabilir.

Devamını oku

Endoskopik damar çıkarma (EVH) güvenli, etkili ve başarısı kanıtlanmış bir tekniktir

Endoskopik damar çıkarma (EVH) koroner arter baypas grefti (KABG) ameliyatı için damar çıkarmayı iyileştiren teknolojik gelişmelerin en önünde yer almaktadır. EVH prosedüründe, geleneksel damar çıkarma prosedürlerinin aksine KABG için bir baypas damarı elde etmek üzere daha küçük bir kesi kullanılır. Daha küçük bir kesi daha az enfeksiyon oranı, daha az ağrı ve daha az yara izi demektir - aynı zamanda daha hızlı iyileşme, daha iyi klinik sonuçlar ve daha iyi hasta memnuniyeti sağlar.

EVH'nin Klinik Avantajları

Çeşitli çalışmalardan elde edilen sonuçlar endoskopik damar çıkarmanın, açık damar çıkarma (OVH) ve köprüleme tekniklerine kıyasla yara komplikasyonları insidansını anlamlı şekilde azalttığını göstermektedir.

Endoskopik damar çıkarma hastanın ayağa kalkması için gereken ortalama süreyi iyileştirir; postoperatif ağrıyı, hastanede yatış süresini, hastaneye tekrar yatışları ve genel maliyeti azaltır.

Klinik avantajlara ilişkin bir özet okuyun

Bu konular ile ilgili daha fazla bilgi için klinik özetleri indirin

  

Daha az yara komplikasyonları ve enfeksiyon

Çeşitli çalışmalardan elde edilen sonuçlar EVH'nin, açık damar çıkarma (OVH) ve köprüleme tekniklerine kıyasla yara komplikasyonları insidansını anlamlı şekilde azalttığını göstermektedir.

Daha az postoperatif ağrı

Üç ayrı çalışma, EVH uygulanan hastaların OVH uygulanan hastalara göre daha az postoperatif bacak ağrısı yaşadığını bildirdiğini belgelemiştir.

Daha kısa sürede ayağa kalkma ve daha kısa hastanede kalış süresi

EVH, birden fazla klinik çalışmada gösterildiği üzere, hastanın ayağa kalkması için gereken ortalama süreyi iyileştirir ve hastanede kalış süresini azaltır.

Daha az hastaneye tekrar yatış ve genel maliyet

EVH hastalarında, geleneksel açık damar çıkarma işlemi geçiren hastalara göre daha düşük oranlarda hastaneye tekrar yatış ve ayakta hasta vizitleri görülmektedir.

EVH, köprülemeye göre daha iyi özelliklere sahiptir

Bir uzun kesi yerine bir seri küçük kesi kullanılan köprüleme yaklaşımının birçok yönden EVH'ye kıyasla daha dezavantajlı olduğu klinik olarak gösterilmiştir.

Birbirinden bağımsız yapılan bir seri çalışma köprülemeye kıyasla EVH'nin aşağıdakileri sağladığını göstermektedir:

  • Daha düşük yara komplikasyonu oranı
  • Daha iyi endotelyal kalite
  • Hastanın daha hızlı ayağa kalkması
  • Daha kısa hastanede yatış süreleri
  • Daha iyi kozmetik sonuç

Daha fazlasını öğrenmek için özeti okuyun

Seçeneklerinizi arttırın: endoskopik radyal arter çıkarma (ERAH)

Daha iyi uzun süreli patensi ve daha iyi konduit/damar özelliklerine yönelik potansiyeli nedeniyle KABG cerrahisinde damar olarak radyal arterin kullanımına gittikçe artan bir ilgi vardır.


Klinik çalışmalar ERAH'ın sadece nadir görülen, küçük komplikasyonlar ile güvenli şekilde yapılabileceğini göstermiştir.

Dergi özetine bakın

Eşdeğer konduit kalitesi ve erken greft açıklığı

Koroner arter baypas greft (KABG) ameliyatının başarısı üzerinde, konduitin kalitesi ve damar çıkarma ve hazırlık aşamalarında konduitin uygulanma şekli etkili olur.


İyi konduit kalitesi çıkarılan kan damarının bütünlüğünü koruyan ve hasar görmesini önleyen damar çıkarma teknikleri ile elde edilir. Bu, uzun süreli greft açıklığı ve optimum hasta sonuçlarının sağlanmasına yardım eder.

Erken greft açıklığı hakkında daha fazla bilgi için

Konduit kalitesini en üst seviyeye çıkarmak konusunda EVH prosedürü eğitiminin önemi

Dünyanın birçok yerinde EVH, KABG prosedürlerinde kullanılmak üzere damar çıkarmaya yönelik tercih edilen yöntem olarak bilinmektedir. ABD'de hastanelerin %90'ında EVH uygulanmaktadır.

Konduit kalitesini en üst seviyeye çıkarmak konusunda daha fazla bilgi için

EVH hasta memnuniyetini artırır

EVH morbiditeyi azaltmak ve hasta memnuniyetini artırmak için gittikçe popüler bir prosedür haline geldikçe, hasta sonuçlarını en üst seviyeye çıkarmak ve konduit kalitesini optimize etmek için bazı faktörler dikkate alınmalıdır. Bunlar arasında cihaz seçimi, termal yayılım/yaralanmanın azaltılması, damar çıkarma sonrası hazırlık ve aşırı şişirmeden kaçınma ve konduit kalitesini korumak için eğitim tekniklerine odaklanma yer alır.

EVH ürünlerimizi keşfedin