You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid 19 - Kaynak Merkezi

Sağlık uzmanları, hastalarınızı tedavi etmek için sunduğumuz tekliflerden nasıl yararlanacakları konusunda yardım ve rehberliğin yanı sıra diğer pratik bilgiler ve tavsiyeler bulabilir.

Devamını oku

Sorumluluğumuz

Sorumlu bir şirket olarak Getinge toplumu ve insan sağlığını desteklemenin yanında çevresel etkimizi en aza indirmek için çalışmaktadır. Global tıbbi cihaz ve ürün üreticisi olarak tüm dünyada birçok yerde faaliyetlerimiz bulunmaktadır ve çalışanlarımız farklı kültürlere ve geçmişlere sahiptir. Ve bu da beraberinde sorumluluk getirmektedir – hem yerel ölçekte hem de tüm dünyada.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

Getinge BM Global İlkeler Sözleşmesini desteklemekte ve insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzluğu önlemeye ilişkin on prensibi tüm faaliyetlerinde uygulamaktadır.

Küresel İlkeler Sözleşmesi hakkında daha fazla bilgi için

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız üç alanda devam etmektedir:

Etik iş davranışı

Getinge, en yüksek etik, ahlaki ve yasalara uygun iş yapma standartlarına uyma konusunda kararlıdır. Faaliyet gösterdiğimiz birçok ülkede, işyerlerinde sağlık ve güvenlik katı ulusal kanunlar ile düzenlenmektedir.

İnsanlar & Toplum

Kurumsal sosyal sorumluluğumuz sağlık, güvenlik, ayrımcılık ve etik konularında yüksek standartları temel alır. Getinge, faaliyet gösterdiği toplumlara pozitif ve sürdürülebilir bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Çevre

Sürdürülebilirlik çalışmaları kullanım ömürleri boyunca ürünlerimizin çevreye etkilerini azaltmayı da içerir. Çevreyle uyumlu ürün geliştirme önceliğimizdir.