You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Bu web sitesi çerez kullanmaktadır

Bu web sitesini kullanmaya devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz. Çerezler ve onları nasıl kullandığımıza dair daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza bakınız.

Çevre

Enerji ve doğal kaynak kullanımını optimize etmek, atık yönetimimizin çevreye etkisini azaltmak ve tüm ürün ve süreç gelişiminde çevresel etkiyi en aza indirmek konusunda kararlıyız.

İklim değişikliği konusuna önem veriyoruz

İklim etkisini azaltmak çevreye yönelik çalışmalarımızın önemli bir bölümüdür ve çalışmalarımızı, üretimdeki enerji kullanımını azaltmanın yanında ürünlerimizi mümkün olduğu kadar enerji etkin hale getirmeye ve kullanılan enerji için daha çevre dostu elektrik kaynaklarına dönmeye odaklıyoruz. 

Enerji kullanımı & emisyonlar

Şirket faaliyetlerinin iklim etkisini azaltmak çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarımızda çok önemli bir konudur ve karbon emisyonunu ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik hedeflere ulaşmak için çalışıyoruz.

Çeşitli üretim tesislerimizde enerji tedarikçilerini ve elektrik kaynağı karışımlarını aktif olarak seçerek üretim yaptığımız bazı ülkelerde dolaylı emisyonlarımızı azaltmayı başardık. Bugün bazı üretim birimlerimiz sadece yeşil elektrik kullanırken diğer tesislerde elektrik üretimi için uygun bir ürün karışımı kullanılmaktadır.

Sürdürülebilir ürün geliştirme

Ürünlerimizin doğal kaynakların optimum kullanımı ve ürün ömrü boyunca minimum çevre etkisi ile tasarlanmalarını sağlamak için, EcoDesign olarak adlandırdığımız bir konsept uyguluyoruz.

EcoDesign kapsamında ürün geliştirmede ürünün ömrü boyunca çevreye yönelik etkisi dikkate alınır ve malzeme ve parça, üretim yöntemi seçiminde çevresel konular dikkate alınır ve düşük kaynak tüketimli bir tasarım yapılır.

Getinge EcoDesign ayrıca üretim sürecinde yasaklı maddeler kullanılmamasını ve çevreye zararlı maddelerin kullanımının en aza indirilmesini mümkün kılar.

Atık & geri dönüşüm

Amacımız tüm üretim atığımızın geri dönüştürülmesidir ve bu, etkin atık idaresi ekipmanlarına yatırım, değişen alışkanlıklar ile birlikte çevreyle uyumlu ürün geliştirmeyi gerektirir. Ürün ham maddelerinin optimizasyonunun doğal bir parçası olduğu ürün geliştirme sürecini iyileştirmenin yollarını sürekli olarak arıyoruz.

Düzenli bir çalışma ile, geri dönüşüme gönderilen atık oranı her yıl kademeli olarak artmaktadır.

Yük taşıma

İklim ile ilişkili çalışmalarımızın önemli bir unsuru yük taşıma kaynaklı emisyonlar ile ilişkilidir. Bu hem servis ziyaretleri gibi şirketin kendi taşıtları ile yaptığı taşıma hem de yük taşıma için geçerlidir.

Şirket arabası politikamız CO2 emisyonlarına yönelik çok daha zorlu kurallar uygular. Taşıyıcıların proaktif olarak seçimi ve etkin lojistik operasyonları gelecek yıllarda yük taşımadan kaynaklı çevresel etkilerde bir azalmayı mümkün kılacaktır.

Çevre yönetimi

Çevreyle ilişkili çalışmalarımız Çevre Politikamızı, çevresel hedeflerimizi ve uluslararası çevre standardı ISO14001'i temel alır. Tüm üretim birimlerimiz bu standardın gerekliliklerini karşılayacak ve bu sertifikalı çevre yönetimi sistemine sahip olacaktır. Satın alındıktan sonra yönetim sistemi 24 ay içinde kullanılmaya başlanacak ve belgelenecektir.

Sürdürülebilir ürün geliştirmeye yönelik odaklanmış çalışmalar ile hem üretimde hem de kullanımda ürünlerimizin çevresel etkisini azaltmayı amaçlıyoruz.