You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Diese website verwendet cookies

Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies und dazu, wie wir sie verwenden, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Årsstämma 2018

Getinges årsstämma kommer att hållas torsdagen den 26 april 2018, kl.14:00 i Kongresshallen, Hotell Tylösand, Halmstad.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Getinges styrelseordförande på e-mail: arenden.bolagsstamma@getinge.com eller på adress Getinge AB, Att: Bolagsstämmoärenden, Box 8861, 407 72 Göteborg. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast torsdagen den 8 mars 2018.