Bölge seçiniz
Gönder

Anestezi sırasında hastaların güvende olmasını sağlayın

Konular
Ameliyathane
Patient laying in hospital room smiling
Konular
Ameliyathane
Abone ol

Postoperatif komplikasyonları azaltmak için atelektaziden kaçınmak

Hastaların akciğerlerinin sağlıklı kalmasını sağlamak

Hastalarınıza sağlıklarını geri kazandırmak ve korumak sağlık hizmetinin ana hedefleridir. Bu, atelektazi gibi anestezi ile ilişkili potansiyel postoperatif komplikasyonlardan kaçınmaya çalışmayı içerir.

Atelektazinin cinsiyet, yaş, sağlık durumu veya ameliyatın uzunluğu ne olursa olsun ameliyata giren hastaların %90'ından fazlasını [1] etkiliyor olması hastaların akciğerini korumanın önemini göstermektedir.

Atelectasies

Akciğer açma manevraları neden önemli?

Akciğer açma manevrası atelektaziyi önemli oranda azaltarak hipoksemi, pnömoni, lokal enflamatuvar tepki ve ventilatör kaynaklı akciğer hasarı gibi postoperatif komplikasyonların önlenmesine yardımcı olur.[2] 

Dr. Carlos Ferrando, "Günümüzdeki veriler bize, tüm hastalarda akciğer açma işlemi yapmamız gerektiğini söylüyor," diyor. Ferrando şöyle devam ediyor: "PEEP açma manevrasında kademeli bir artış yapmalısınız. Bu daha güvenli."[3] 

 

Anestezi sırasında akciğer açma manevraları fark yaratıyor - hem sizin için hem de hastalarınız için

Bazı klinisyenler akciğer açma işleminin komplike ve zaman alıcı olduğunu düşünüyor - ancak böyle olmak zorunda değil.

Hipoksik gaz karışımları neden oluşur?

Animasyonumuzu izleyin

Çalışmalar yaygın kullanılan hipoksik koruma sistemlerinin düşük akışlı anestezi sırasında solunan O2 (FIO2) konsantrasyonunu korumakta başarısız olabileceğini göstermektedir. [4] Bu geleneksel koruma sistemleri solunan gazda değil, verilen taze gaz akışındaki hipoksik karışımları tetikleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Anestezi uzmanı harekete geçmezse veya anestezi makineniz ayarları aktif olarak iptal etmezse, hastanın güvenliğini tehlikeye atacak şekilde FIO2 seviyesinin verilen O2 konsantrasyonundan düşük olmasına yönelik büyük bir risk vardır.[5] Video neler olduğunu göstermektedir.

 

Hipoksik karışımların önlenmesi

Geleneksel anestezi makinelerinin hipoksik gaz karışımlarını her zaman önlemediğini biliyor muydunuz?

Geleneksel hipoksik korumalar taze gaz akışında FIO2’nin tehlikeli şekilde düşmesini (<%21) önlemek için algoritmalar kullanır.

Bir çalışma hastaların yaklaşık %93'ünün hipoksik korumalar bile olsa geleneksel anestezi makinelerinde kabul edilebilir FIO2 seviyesinin altına düştüğünü bulmuştur. [4]

Hypoxic guard graphic

Düşük akım anestezi sırasında hipoksik karışımlar nasıl önlenir

Hypoxic guard Flow-i O2

Solunan gazdaki O2 seviyesi %21'in altında düşmeden önce klinisyen herhangi bir işlem yapmamış ise aktif hipoksik koruma sistemi müdahale eder. Aktif hipoksik koruma klinisyenin ayarlarını iptal ederek hipoksik karışımların daha fazla verilmesini önler.

İlgili Makaleler

  1. 1. Hedenstierna G, Edmark L. Mechanisms of atelectasis in the perioperative period. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology 24 (2010) 157-169

  2. 2. Tusman G, Böhm SH, Warner DO, Sprung J. Atelectasis and perioperative pulmonary complications in high-risk patients. Curr Opin Anaesthesiol. 2012 Feb;25(1):1-10.

  3. 3. García-Fernández J, Romero A, Blanco A, et al. Recruitment manoeuvres in anaesthesia: How many more excuses are there not to use them? Rev Esp Anestesiol Reanim. 2018 Apr;65(4):209-217

  4. 4. De Cooman S, Schollaert C, Hendrickx JF, et al. Hypoxic guard systems do not prevent rapid hypoxic inspired mixture formation. J Clin Monit Comput 2014, 10.1007/s10877-014-9626-y.

  5. 5. Ghijselings IE, De Cooman S, Carette R, et al. Performance of an active inspired hypoxic guard. J Clin Monit Comput. 2016 Feb;30(1):63-8t.