Bölge seçiniz
Gönder

İntraoperatif Hipotansiyonu azaltın

Konular
Ameliyathane
Konular
Ameliyathane
Abone ol

Hipotansiyon - bilinmeyen bir risk mi?

Çalışmalar şunu göstermektedir: intraoperatif hipotansiyon diye bir gerçek vardır. Kısa süreli hipotansif epizotlar bile ciddi komplikasyonlarla ilişkilendirilmiştir.

Hypotension-header-white-smaller.jpg

Hipotansiyonun karakteristik özelliklerini tümüyle ortaya koymak henüz mümkün değildir ve genel bir tanımı da yoktur. Örneğin, sistematik bir derlemede Bijker ve diğerleri 130 makalede hipotansiyon için 140 tanım bulmuştur.[1],[2]

Hemodinamik yönetim

Hemodinamik yönetim perioperatif fazın önemli bir parçasıdır. Bu da zor bir iş olabilir: Hemodinamik instabilite anestezi ve ameliyat sırasında sürekli bir tehlikedir. Kan basıncındaki dalgalanmalar, kendini, sistolik ve ortalama arteryel kan basıncında azalmalar şeklinde gösterebilir. Bu hipotansif epizodlar, aralıklı üst kol manşeti ölçümlerinde gözden kaçabilir. [1], [2]

Tansiyon dalgalanmalarının hemen tespit edilmesi neden bu kadar önemlidir?

MAP<65 mmHg (düşük perfüzyon basıncı) doku hipoksisine yol açabilir

Hipotansiyonun fazları sırasında beyin, kalp, böbrekler ve diğer hayati organlar kan akışından yararlanamazsa doku hipoperfüzyonu ve hipoksisi meydana gelebilir. Akut böbrek hasarı ve miyokardiyal yaralanma, kısa süreli hipotansiyon süreçlerinden de kaynaklanabilir ve 30 günlük postoperatif mortalitenin temel nedenlerindendir. [1], [2]

Upgrade to continuous monitoring

Grafik Nicklas J, Beckmann D, Killat J ve arkadaşlarının araştırmalarına dayanmaktadır. Kompleks gastrointestinal endoskopi sırasında vasküler boşaltma teknolojisi kullanılarak sürekli noninvaziv arteriyel kan basıncı takibi: prospektif bir gözlemsel çalışma. J Clin Monit Comput. 2018;33(1):25-30.

Kaynak:[3]

Hiçbir atımı kaçırmayın

Her bir hastanın hemodinamik stabilitesinin ayrı ayrı değerlendirilmesi, hedefe yönelik tedaviye yön vermek açısından son derece önemlidir. Bu sadece kan basıncının ve ortalama arteryel basıncın (MAP) izlenmesini değil, aynı zamanda ard yük, ön yük ve kalbin kontraktilitesi gibi diğer kardiyak özellikleri de içerir.

İntraoperatif hipotansiyon hakkındaki bilgiler ve rakamlar

Komplikasyon oranları, tedavi seçenekleri ve finansal etkiler hakkında daha fazla bilgi edinin. İnteraktif çalışma özetimiz bir bakışta anlaşılabilecek bilgiler ve rakamlar sunar.

İlgili Makaleler

  1. 1. Vafi Salmasi, Kamal Maheshwari, Dongsheng Yang, Edward J. Mascha, Asha Singh, Daniel I. Sessler, Andrea Kurz; Relationship between Intraoperative Hypotension, Defined by Either Reduction from Baseline or Absolute Thresholds, and Acute Kidney and Myocardial Injury after Noncardiac Surgery: A Retrospective Cohort Analysis. Anesthesiology 2017;126(1):47-65. doi:

    https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001432
  2. 2. Jilles B. Bijker, Suzanne Persoon, Linda M. Peelen, Karel G. M. Moons, Cor J. Kalkman, L. Jaap Kappelle, Wilton A. van Klei; Intraoperative Hypotension and Perioperative Ischemic Stroke after General Surgery: A Nested Case-control Study. Anesthesiology 2012;116(3):658-664. doi:

    https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3182472320
  3. 3. Based on: Nicklas J, Beckmann D, Killat J et al. Continuous noninvasive
    arterial blood pressure monitoring using the vascular unloading technology during complex gastrointestinal endoscopy: a prospective observational study. J Clin Monit Comput. 2018;33(1):25-30.