Bölge seçiniz
Gönder

Neden kişiye özel monitörizasyon yaklaşımına inanıyoruz

Hastalar birbirinden farklı olduğu kadar, monitörizasyon ihtiyaçları da hastadan hastaya farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle, çok çeşitli cerrahi hastalarda hemodinamikleri kontrol etmek, monitörize etmek ve gözlemlemek için operasyon sırasında sıvı yönetimine özelleştirilmiş bir yaklaşım uygulanmalıdır.[1]

Artan komorbisite ile yaşlanan bir popülasyonda, perioperatif sıvı yönetimini optimize etmek için hemodinamik monitörizasyon bugün daha da kritik hale gelmiştir.[1] Anestezik indüksiyon, cerrahi ve postoperatif olarak hemodinamiklerin yakından izlenmesinin advers sonuçları önlediği kanıtlanmıştır.[2]

Çalışmalar aşağıdakileri onaylamaktadır: intraoperatif sıvı yönetimi yoluyla iyileştirilmiş sonuçlar

Çok sayıda çalışma, intraoperatif bireysel hedefe yönelik sıvı tedavisinin ameliyat sonrası sonuçları iyileştirdiğini ve hastane maliyetleri üzerinde faydalı bir girdiye sahip olduğunu belgelemektedir.[2],[4],[5] Ek olarak, Gelişmiş Ameliyat Sonrası İyileşme (ERAS) protokolleri hemodinamik monitörizasyon yoluyla kişiselleştirilmiş intraoperatif sıvı optimizasyonu önermektedir.[6]

heart icon

Yüksek ve orta riskli cerrahi hastaları arasında perioperatif yönetim eksikliği, sadece kardiyovasküler komplikasyonlara neden olma potansiyelini göstermekle kalmaz, aynı zamanda nörolojik komplikasyonlar, böbrek hasarı ve hatta mortalite geliştirme riskini de artırabilir. [1],[2],[3]

or hospital icon

Sağlıklı hastalardaki temel müdahaleler bile hipotansiyon gibi komplikasyon riskini taşır. Hastaların en önemli yaşamsal belirtilerinden biri olan kan basıncı da hastanın durumunun bir göstergesi olarak sürekli izlenmelidir.[7],[8]

 1. 1. Yamada T, Vacas S, Gricourt Y, Cannesson M
  Improving Perioperative Outcomes Through Minimally Invasive and Non-invasive Hemodynamic Monitoring Techniques. 2018:Front. Med. 5:144.doi: 10.3389/fmed.2018.00144

 2. 2. Salzwedel C, et al.
  Perioperative goal-directed hemodynamic therapy based on radial arterial pulse pressure variation and continuous cardiac index trending reduces postoperative complications after major abdominal surgery: a multi-center, prospective, randomized study. Crit Care 2013;17(5):R191.

 3. 3. Giglio M, Marucci M, Testini M, Brienza N.
  Goal-directed haemodynamic therapy and gastrointestinal complications in major surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials British Journal of Anaesthesia 103(5):637–46 (2009) doi:10.1093/bja/aep279

 4. 4. Cecconi M, Fasano N, Langiano N, Divella M, Costa M, Rhodes A, Rocca G.
  Goal-directed haemodynamic therapy during elective total hip arthroplasty under regional anaesthesia. Critical Care 2011, 15:R132.

 5. 5. Michard F, et al.
  Potential return on investment for implementation of perioperative goal-directed fluid therapy in major surgery: a nationwide database study. Perioper Med 2015;4(11).

 6. 6. Mythen MG, Swart M, Acheson N, et al.
  Perioperative fluid management: consensus statement from the Enhanced Recovery partnership. Perioper Med. 2012, 1:2. doi: 10.1186/2047-0525-1-2

 7. 7. Benes J, Haidingerova L, Pouska J et al.
  Fluid management guided by a continuous non-invasive arterial pressure device is associated with decreased postoperative morbidity after total knee and hip replacement. BMC nesthesiol. 2015;15(1).

 8. 8. Stenglova A, Benes J,
  Continuous Non-Invasive Arterial Pressure Assessment during Surgery to Improve Outcome. Front Med (Lausanne). 2017 Nov 17;4:202

 9. 9. Salmasi V, Maheshwari K, Yang D, et al.
  Relationship between Intraoperative Hypotension, Defined by Either Reduction from Baseline or Absolute Thresholds, and Acute Kidney and Myocardial Injury after Noncardiac Surgery: A Retrospective Cohort Analysis. Anesthesiology 2017;126(1):47-65. https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001432

 10. 10. Bijker J, Persoon S, Linda M. et al.
  Intraoperative Hypotension and Perioperative Ischemic Stroke after General Surgery: A Nested Case-control Study. Anesthesiology 2012;116(3):658-664. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3182472320

 11. 11. Bellamy MC.
  Wet, dry or something else? Br J Anaesth. 2006;97(6):755-757. doi:10.1093/bja/ael290

 12. 12. Benes J, Giglio M, Brienza N, Michard F.
  The effects of goal-directed fluid therapy based on dynamic parameters on post-surgical outcome: a meta-analysis of randomized Controlled trials. Critical Care. 2014;18(5).