Välj region
Bekräfta

Därför vi tror på en skräddarsydd övervakningsmetod

Eftersom ingen patient är den andra lik, kan övervakningsbehoven också variera från patient till patient. Därför bör ett anpassat tillvägagångssätt för intraoperativ vätskehantering tillämpas i syfte att kontrollera, spåra och observera hemodynamiken hos olika kirurgiska patienter.[1]

Hemodynamisk övervakning har i dag blivit ännu viktigare för optimering av den perioperativa vätskehanteringen, med tanke på en åldrande population med ökad komorbiditet.[1] Noggrann övervakning av hemodynamiken under induktion, operation och postoperativ behandling har visat sig förhindra negativa utfall.[2]

Studier bekräftar: förbättrade resultat genom intraoperativ vätskehantering

Flera studier dokumenterar att intraoperativ målinriktad vätskebehandling förbättrar resultaten efter operation och har gynnsam inverkan på sjukhuskostnaderna.[2],[4],[5] Dessutom rekommenderar protokollen för förbättrad återhämtning efter operation (Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)) individanpassad intraoperativ vätskeoptimering genom hemodynamisk övervakning.[6]

heart icon

Avsaknad av perioperativ behandling hos hög- och medelriskpatienter visar inte bara på risken för uppkomst av kardiovaskulära komplikationer, utan även på en ökad risk för neurologiska komplikationer, njurskador och även mortalitet.[1],[2],[3]

or hospital icon

Till och med grundläggande ingrepp på friska patienter medför risk för komplikationer, som exempelvis hypotoni. Ett av de viktigaste vitala tecknen hos patienten, blodtrycket, ska också övervakas kontinuerligt som en indikator på patientens tillstånd.[7],[8]

Utforska våra produkter

Hitta rätt produkter och lösningar för dig

 1. 1. Yamada T, Vacas S, Gricourt Y, Cannesson M
  Improving Perioperative Outcomes Through Minimally Invasive and Non-invasive Hemodynamic Monitoring Techniques. 2018:Front. Med. 5:144.doi: 10.3389/fmed.2018.00144

 2. 2. Salzwedel C, et al.
  Perioperative goal-directed hemodynamic therapy based on radial arterial pulse pressure variation and continuous cardiac index trending reduces postoperative complications after major abdominal surgery: a multi-center, prospective, randomized study. Crit Care 2013;17(5):R191.

 3. 3. Giglio M, Marucci M, Testini M, Brienza N.
  Goal-directed haemodynamic therapy and gastrointestinal complications in major surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials British Journal of Anaesthesia 103(5):637–46 (2009) doi:10.1093/bja/aep279

 4. 4. Cecconi M, Fasano N, Langiano N, Divella M, Costa M, Rhodes A, Rocca G.
  Goal-directed haemodynamic therapy during elective total hip arthroplasty under regional anaesthesia. Critical Care 2011, 15:R132.

 5. 5. Michard F, et al.
  Potential return on investment for implementation of perioperative goal-directed fluid therapy in major surgery: a nationwide database study. Perioper Med 2015;4(11).

 6. 6. Mythen MG, Swart M, Acheson N, et al.
  Perioperative fluid management: consensus statement from the Enhanced Recovery partnership. Perioper Med. 2012, 1:2. doi: 10.1186/2047-0525-1-2

 7. 7. Benes J, Haidingerova L, Pouska J et al.
  Fluid management guided by a continuous non-invasive arterial pressure device is associated with decreased postoperative morbidity after total knee and hip replacement. BMC nesthesiol. 2015;15(1).

 8. 8. Stenglova A, Benes J,
  Continuous Non-Invasive Arterial Pressure Assessment during Surgery to Improve Outcome. Front Med (Lausanne). 2017 Nov 17;4:202

 9. 9. Salmasi V, Maheshwari K, Yang D, et al.
  Relationship between Intraoperative Hypotension, Defined by Either Reduction from Baseline or Absolute Thresholds, and Acute Kidney and Myocardial Injury after Noncardiac Surgery: A Retrospective Cohort Analysis. Anesthesiology 2017;126(1):47-65. https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001432

 10. 10. Bijker J, Persoon S, Linda M. et al.
  Intraoperative Hypotension and Perioperative Ischemic Stroke after General Surgery: A Nested Case-control Study. Anesthesiology 2012;116(3):658-664. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3182472320

 11. 11. Bellamy MC.
  Wet, dry or something else? Br J Anaesth. 2006;97(6):755-757. doi:10.1093/bja/ael290

 12. 12. Benes J, Giglio M, Brienza N, Michard F.
  The effects of goal-directed fluid therapy based on dynamic parameters on post-surgical outcome: a meta-analysis of randomized Controlled trials. Critical Care. 2014;18(5).