Välj region
Bekräfta

Förbättrad vård med effektiva arbetsflöden

Våra välbeprövade digitala lösningar möjliggör bättre vård med minskad ansträngning genom digitalisering av rutiner enligt bästa praxis, tillhandahållande av realtidsinformation och minskad administration. Våra lösningar kan konfigureras för att passa varje vårdgivares specifika krav vilket säkerställer ett smidigare införande i verksamheten och ger verkliga och omedelbara resultat. Det leder i slutändan till en förbättrad upplevelse och säkerhet för både patienter och personal.

Framtidens hälso- och sjukvård är uppkopplad

Möt Charlotte Enlund, hon leder Getinges team som arbetar för att koppla samman hälso- och sjukvården med hjälp av avancerad teknik som i slutänden möjliggör bättre vård.

Tyst IVA

En plats där patienter kan läka och medicinska team kan utvecklas.