Välj region
Bekräfta
 

Etik och hållbarhet

Getinges hållbarhetsarbete är en självklar del av vår passion för livet. Vi hjälper våra kunder att rädda liv och vårt åtagande är att bedriva en verksamhet som är socialt, etiskt och miljömässigt korrekt.

Woman in medical uniform looking straight

Investerare – att göra skillnad

Vi tycker att det är viktigt att göra skillnad. Och vår långa historia visar att vårt engagemang för att rädda och förbättra liv, genom ledande teknik och integrerade medicintekniska lösningar, skapar mervärde för både sjukvård och investerare.

Applikon, en del av Getinge

Med Applikons expertis inom bioreaktorsystem breddas Getinges möjligheter att erbjuda dig lösningar för effektiva, säkra och kontaminationsfria forsknings- och produktionsprocesser. Från kultivering till fullskalig produktion.

image mask Getinge Bioreactor system

DPTE®-EXO Alpha Port

Läs mer
image mask DPTE-EXO Alpha port from the outside of the filling line

En pionjär inom respiratorbehandling på IVA

Servo ventilatorn - ett vetenskapligt under som fängslade den medicinska världen för mer än 50 år sedan

image mask A clinician adjusting the pause time setting on a Servo 900 mechanical ventilator placed next to an a baby in an incubator

Värdet av avancerad hemodynamisk övervakning

Beyond Basic – med avancerade hemodynamiska parametrar. Läs mer om parametrar för blodtryck, blodflöde, preload, afterload, kontraktilitet och parametrar för lungödem.

Läs mer
image mask Hemodynamic parameter

Applikon, en del av Getinge

DPTE®-EXO Alpha Port

En pionjär inom respiratorbehandling på IVA

Värdet av avancerad hemodynamisk övervakning


Vad kan vi göra för dig? Kontakta oss gärna