You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Getinges årsstämma 2021

Årsstämma i Getinge AB (publ), org. nr 556408-5032, tisdagen den 20 april 2021, kl. 15.00.

Årsstämman kommer hållas digitalt genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna samt med möjlighet för aktieägarna att också kunna utöva sin rösträtt per post. Detta för att värna om aktieägarnas hälsa och att på bästa tänkbara sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av COVID-19.

Mer information finns att läsa här

Anmälan om deltagande och poströstning

Årsredovisning 2020

Getinges årsredovisning publicerades den 30 mars, 2021. Ta del av rapporten via länken nedan. 

Ladda ner rapport

Hur uppkopplad medicinteknisk utrustning kan hjälpa dig förbättra drifttiden i operationsrummet

Läs mer om hur uppkopplade anestesimaskiner har hjälpt ett irländskt sjukhus förbättra drifttiden i operationsrummet.

Arteriellt blodtryck utan artärkateter
- Missa aldrig ett hjärtslag

Hypotoniperioder så korta som en minut kan medföra postoperativa komplikationer. Läs mer om hur NICCI kan hjälpa dig göra skillnad.

Läs mer

Patient in ICU

Besök en tystare intensivvårdsavdelning

Getinge samarbetar med flera partners för att skapa en tystare intensivvårdsavdelning för framtiden.

Circle for Life

Sterilgodshantering
- The Circle for Life

Optimering av sterilgodshantering handlar om timing och kontroll. Genom innovation och erfarenhet erbjuder vi tjänster, expertis och integrerade lösningar som underlättar dina arbetsflöden. Så att du kan fortsätta att rädda liv. I en process som aldrig tar slut. - A Circle for Life. 

Flow-i and Nurse

Sjukhus

När teknik och behandlingar utvecklas och blir allt mer sofistikerade ökar också behovet av integrerade lösningar och tillgång till kunskap. Som din fullservice-partner finns vi alltid till hands, så att du kan fortsätta att erbjuda bästa möjliga sjukvård, utan att göra avkall på kvalitet och säkerhet.

Nurse in lab

Life Science

Oavsett om du producerar dagens botemedel eller upptäcker framtidens, är den gemensamma utmaningen att förhindra kontamination. Vi ger dig support så att du kan säkerställa en produktiv och kontaminationsfri forsknings- eller produktionsmiljö.

Service

Avancerad medicinsk utrustning behöver kombineras med en smart finansiell lösning och schemalagt underhåll för maximal drifttid. Med en pålitlig partner kan du fokusera på det som är viktig - att rädda liv.

Together as one

På Getinge vet vi att hängivenhet betyder allt. Se vad som driver en hjärtkirurg. 

Till intervjun

Sustainability Update 2020

Hållbarhetsuppdatering 2020

På Getinge strävar vi efter att göra en skillnad i vården. Läs mer om våra mål och framsteg i vår Hållbarhetsuppdatering 2020.

Svensk version kommer att publiceras inom kort. 

Bokslutskommuniké 2020

Den28 januari 2021 publicerade Getinge sin helårsrapport för 2020. Ladda ner och läs rapporten i sin helhet på länken nedan.

Annual Report 2020

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Den 30 mars 2020 publicerade Getinge sin års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

Vår företagsfilm

Det är vår fasta övertygelse att alla människor och samhällen ska få bästa möjliga vård. Därför arbetar vi tillsammans med vårdgivare för att dela med oss av all vår kunskap, våra lösningar och resurser. Så att de kan fokusera ännu mer på sin viktigaste uppgift: att rädda liv.

Nurse using Getinge Screen

Om oss

 Att rädda liv är det viktigaste arbetet som finns. Som ett ledande med-tech-företag fokuserar vi alla våra kompetenser och resurser på att hjälpa våra kunder att rädda så många liv som möjligt.

Arbeta på Getinge

En karriär på Getinge erbjuder en dynamisk internationell arbetsmiljö hos ett marknadsledande företag. Läs mer om att jobba hos oss och var just du kan göra skillnad.

Getinge A Sustainable Offer

Hållbarhet

Getinges hållbarhetsarbete är en självklar del av vår passion för livet. Vi hjälper våra kunder att rädda liv och vårt åtagande är att bedriva en verksamhet som är socialt, etiskt och miljömässigt korrekt över hela värdekedjan.