Välj region
Skicka in
Leader smiling

Uppförandekod

Alla vi på Getinge föregår med gott exempel vad gäller ledarskap inom medicinteknikbranschen – varje dag. Vi har avgett ett löfte om att alltid agera ärligt, rättvist och med största integritet.

 

Employee smiling

Speak Up

Getinge har åtagit sig att främja en kultur där öppenhet, integritet och ansvarstagande råder. Vi förväntar oss och uppmuntrar alla anställda, leverantörer och andra affärspartner att rapportera misstänkta eller bevittnade brott mot lagar eller vår uppförandekod.

Getinge Ethics & Compliance Report 2022 1200x628

För produktreklamationer eller serviceförfrågningar ber vi dig använda det avsedda formuläret.

Uppförandekod för affärspartners

För att säkerställa att vår uppförandekod följs även inom vår leveranskedja måste samtliga leverantörer i sina avtal lova att följa villkoren i uppförandekoden.

Konfliktmineraler

Vi är fast beslutna att vår leveranskedja ska vara konfliktfri. I de fall då potentiella konfliktmineraler används kommer vi att granska vår leveranskedja minutiöst för att säkerställa att mineralerna tillhandahålls från konfliktfria källor.

FN:s Global Compact-initiativ

Getinge har skrivit under FN:s Global Compact-initiativ och stödjer de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

Svenska Institutet mot mutor

Institutets uppdrag är att främja etiska beslutsprocesser inom såväl näringslivet som i övriga samhället, och att förhindra användningen av mutor och andra typer av korruption som en metod för att påverka beslutsprocesser. Getinge är en stödjande medlem i institutet sedan 2022.

Att våra medarbetare, kunder, underleverantörer och andra intressenter har förtroende för oss är fullständigt avgörande för företagets fortsatta framgång.