Välj region
Bekräfta

Uppkopplade medicintekniska produkter

Behovet av att göra mer med mindre är idag mer påtagligt än någonsin tidigare. Med Getinges digitala tjänster sparar du och ditt sjukhus tid, minskar onödig administration och gör livet enklare. I slutändan handlar det om att tillhandahålla lösningar som hjälper dig att förbättra vårdkvaliteten och därigenom sjukhusets effektivitet.

Vår toppmoderna teknik hjälper dig att samla in utrustningsdata i realtid för att stödja snabbare felsökning och proaktivt underhåll som ökar drifttiden och förbättrar utrustningens prestanda. Med ackumulerade och bearbetade användningsdata kan dina kliniska team få värdefulla insikter om hur de kan förbättra bästa praxis och efterlevnad av protokoll.

Med Getinge Online får du:

  • Kontinuerlig övervakning av alla dina anslutna medicintekniska produkter, oavsett var du befinner dig.
  • Automatiska larm eller meddelanden om det finns ett problem som behöver lösas.
  • Snabb och fjärrstyrd felsökningsvägledning med support från en experttekniker från Getinge.
  • Analys av servicedata som stödjer proaktiv underhållsplanering och optimerad optimering av utrustningen på sterilcentralen, operationssalen och intensivvårdsavdelningen.
  • Analys av användningen av gas och anestesigas, som stödjer dina ansträngningar att minska förbrukningen och vårdinrättningens CO2-avtryck och kostnader.
  • Analys av maskinanvändningsdata som hjälper läkare att få insikter som underlättar beslut om bästa praxis och protokollefterlevnad.