Välj region
Bekräfta

Planetens liv

Vi strävar efter att göra allt vi kan för att minimera vår påverkan på miljön. Genom olika initiativ som genomförs i samarbete med intressenter i hela vår värdekedja, driver vi insatserna framåt.

Mänskligt liv

När vi säger att vi brinner för att rädda liv innebär det också det som ligger bortom akutvårdssituationer. Vi stöttar vårdpersonal, forskare och läkemedelstillverkare i kampen mot hjärt-kärlsjukdomar, att minimera spridning av vårdrelaterade infektioner samt att utveckla hållbara lösningar för hälso- och sjukvårdssystem.

Patientens liv

Att rädda liv är vår högsta prioritet. Därför utvecklar vi produkter och lösningar som underlättar för hälso- och sjukvårdspersonal att göra just det, bland annat genom att förbättra behandlingseffekter, stärka patientsäkerhet, stötta tillfrisknande och öka tillgänglighet.

Yrkesliv

Vi stöttar hälso- och sjukvårdspersonal och yrkesverksamma inom Life Science genom att hjälpa dem att uppnå bästa möjliga kliniska resultat och samtidigt se till att de kunskapsmässigt känner sig väl förberedda för att använda våra lösningar. Vi gör detta genom dialog samt en konstant strävan att utveckla vårt erbjudande, optimera våra lösningar och effektivisera arbetsflöden.

Affärsliv

Det är en stor utmaning att rädda fler liv samtidigt som befolkningen växer och människor lever längre. Vi tror att vägen framåt handlar om att använda resurser på ett effektivare sätt och erbjuda ändamålsenliga finansiella lösningar. Därför fortsätter vi att förnya och driva på digitaliseringen och erbjuder nya dynamiska affärsmodeller och utbildningsprogram.

 

Samhällsliv

Vi vill bidra till ett samhälle där social rättvisa utvecklas, där mänskliga rättigheter skyddas och där mångfald och jämställdhet förbättras. Detta inkluderar att arbeta för att säkerställa att alla människor har tillgång till kvalitativ vård och en hälsosam livsmiljö. Det innebär också att bygga upp en mångsidig och samarbetsinriktad organisation för Getinges medarbetare som kan bidra till utveckling för våra kunder och samhället i stort.

Miljö, samhälle och bolagsstyrning

Getinges hållbarhetsarbete är en självklar del av vår passion för livet. Vi hjälper våra kunder att rädda liv, och vårt åtagande är att bedriva en verksamhet som är socialt, etiskt och miljömässigt korrekt över hela värdekedjan.

Woman drawing on a whiteboard

Affärsetik

Getinge har skrivit under FN:s Global Compact-initiativ och stödjer de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Vårt hållbarhetsarbete styrs av vår uppförandekod och ett antal policyer, exempelvis gällande mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption.

FN:s Global Compact-initiativ

Stöd för FN:s Global Compact-initiativ är en viktig del i våra hållbarhetsinsatser och vi strävar efter att integrera principerna om mänskliga rättigheter, arbete och miljö i vårt dagliga arbete.

FN:s hållbarhetsmål

FN:s Global Compact omfattar 17 mål för hållbar utveckling Getinge stödjer alla hållbarhetsmålen och har identifierat de mål som är mest relevanta för vår verksamhet.

EcoVadis

2019 började vi utvärdera våra hållbarhetsprestationer genom EcoVadis, det ledande systemet för utvärdering av leverantörers miljöaspekter, arbetsförhållanden, företagets sociala ansvar och underleverantörer.