Välj region
Bekräfta

Samarbete som förbättrar dina resultat

Som världsledande tillverkare av sjukhusutrustning, medicintekniska produkter och IT-lösningar för sjukhus kan vi hjälpa dig att förbättra vårdeffektiviteten. Våra konsulter samarbetar med sjukhusets ledning och personal för att effektivisera arbetsflöden, öka effektiviteten och förbättra patient- och personalnöjdheten. I linje med sjukhusets strategi och KPI:er kommer vi att presentera lösningar för att förbättra patientresultat och minska driftskostnaderna.

Genomförda ändringar:

1. Behovsanalys

Kliniken började med att kartlägga sina behov och fastställde att det fanns ett behov av förbättrad information, kommunikation och patientlogistikflöde för att man skulle kunna erbjuda en mer effektiv hälso- och sjukvård.

2. Digital lösning

Genom introduktionen av INSIGHT – Getinges IT-lösning för hantering av patientflöden – kunde personalen när som helst få en bättre översikt av situationen på avdelningarna. Informationen omfattade antal patienter, vårdbehov, planerade aktiviteter och förväntat utskrivningsdatum för varje patient.

3. Förändringshantering

Förändringarna i arbetsrutiner, information visades digitalt och personalen fick tillgång till handhållna enheter som underlättade arbete ”på språng.”

4. Slutlig utvärdering

Framstegen följdes noga genom en gemensam värdeanalys som inkluderade nyckeltal för effektivitet och produktivitet.

Uppnådda resultat:

Positiva trender vad gäller genomsnittlig sjukhusvistelse samt patientinläggningar, utan större ökning av personalutgifterna.