Wybierz region
Wyślij

Współpraca w celu poprawy wyników

Jako światowy lider w produkcji urządzeń szpitalnych, wyrobów medycznych i szpitalnych rozwiązań informatycznych, możemy pomóc w poprawie efektywność opieki zdrowotnej. Nasi konsultanci współpracują z kierownictwem i personelem szpitala, aby usprawnić procesy robocze, zwiększyć wydajność pracy i poprawić zadowolenie pacjentów i personelu. Zgodnie ze strategią szpitala i wskaźnikami KPI zaprezentujemy rozwiązania mające na celu poprawę wyników leczenia pacjentów i obniżenie kosztów operacyjnych.

Wprowadzone zmiany:

1. Analiza zapotrzebowania

Klinika zaczęła od utworzenia mapy swoich potrzeb, wskazując na możliwość ulepszenia informacji, komunikacji i logistyki przepływu pacjentów w celu uzyskania bardziej wydajnej opieki zdrowotnej.

2. Rozwiązanie cyfrowe

Po wprowadzeniu INSIGHT — rozwiązania informatycznego firmy Getinge do zarządzania przepływem pacjentów — personel mógł w każdej chwili uzyskać lepszy ogląd sytuacji na oddziale. Dostępne informacje obejmują liczbę pacjentów, wymagany poziom opieki, planowane działania oraz oczekiwaną datę wypisania każdego pacjenta.

3. Zarządzanie zmianą

Procedury zostały przeprojektowane, informacje udostępnione w formie cyfrowej, a personel otrzymał urządzenia przenośne, które ułatwiają wykonywanie pracy w ruchu.

4. Ocena końcowa

Postępy te były ściśle monitorowane za pomocą wspólnej analizy wartości, w tym wskaźników KPI związanych z wydajnością i produktywnością.

Rezultaty:

Pozytywne zmiany w średnim czasie pobytu oraz liczby przyjęć bez znacznego wzrostu kosztów pracowniczych.