Wybierz region
Wyślij

Istniejemy po to, aby technologia ratująca życie była dostępna dla większej liczby osób. Aby sprostać przyszłym oczekiwaniom i osiągać najlepsze wyniki, potrzebujemy graczy zespołowych, myślących przyszłościowo i zmieniających zasady gry.

W Getinge spotkasz zróżnicowane, globalne środowisko z wieloma możliwościami rozwoju i elastyczną koncepcją miejsca pracy.

Nasza koncepcja elastycznego miejsca pracy

Wszyscy nasi pracownicy na stanowiskach pozwalających na pracę zdalną mają możliwość znalezienia najlepszego miejsca do wykonywania swojej pracy; niezależnie od tego, czy jest to biuro, czy połączenie biura i pracy z domu. Z pasją pomagamy naszym pracownikom znaleźć elastyczność, której potrzebują, aby być produktywnymi i osiągnąć harmonię między życiem zawodowym a prywatnym. Nasza koncepcja elastycznego miejsca pracy jest dostępna we wszystkich krajach, w których jest Getinge.

Na drodze do stania się firmą neutralną pod względem emisji CO2

Zdefiniowanym celem długoterminowym jest osiągnięcie zerowej emisji do 2050 roku. Oznacza to, że zmniejszymy emisje z całego łańcucha dostaw o co najmniej 90% w porównaniu do stanu wyjściowego z 2021 r., a pozostałe 10% zrównoważymy pochłanianiem. Cel ten, wraz z celem krótkoterminowym na 2030 r., został zatwierdzony przez inicjatywę Science Based Targets.

Globalny program urlopów rodzinnych

Nasz cel, jakim jest przyczynianie się do ratowania życia poprzez poprawę opieki zdrowotnej, znajduje odzwierciedlenie w tym, co oferujemy naszym pracownikom na wszystkich etapach życia. Program urlopów rodzinnych Getinge daje naszym pracownikom możliwość wzięcia wolnego, gdy muszą skupić się na rodzinie i bliskich. Wszystkim pracownikom oferowany jest 16-tygodniowy płatny urlop rodzicielski mający zastosowanie w przypadku narodzin, adopcji i macierzyństwa zastępczego (w zależności od regionu) oraz 4-tygodniowy płatny urlop opiekuńczy na opiekę nad bliskim członkiem rodziny.

Wolontariat dla wszystkich

W firmie Getinge odgrywamy aktywną rolę w społeczeństwie, dążąc do wprowadzania zmian. Prowadzimy długoterminową współpracę edukacyjną w Pratham w Indiach i wspieramy wysiłki organizacji WaterAid na rzecz poprawy dostępu do czystej wody w placówkach opieki zdrowotnej. Pracownikom oferuje się również czas na wkład i pomoc ludziom i sprawom, które mają największe znaczenie. Wszyscy pracownicy otrzymują czas wolny na wsparcie organizacji wolontariackich i charytatywnych w społecznościach, w których mieszkają i pracują.