Wybierz region
Wyślij
Leader smiling

Kodeks postępowania

W firmie Getinge każdego dnia wykazujemy się odpowiedzialnym przywództwem w dziedzinie technologii medycznych. Obiecujemy, że zawsze będziemy postępować uczciwie, sprawiedliwie i rzetelnie.

Employee smiling

Mów

Firma Getinge jest zaangażowana w kulturę otwartości, uczciwości i odpowiedzialności. Oczekujemy i zachęcamy wszystkich pracowników, dostawców i innych partnerów biznesowych do zgłaszania wszelkich podejrzeń lub zaobserwowanych naruszeń prawa lub naruszeń naszego kodeksu postępowania.

Getinge Ethics & Compliance Report 2022 1200x628

Raport: Ethics & Compliance

W firmie Getinge odpowiedzialne przywództwo oznacza zaangażowanie wszystkich pracowników w wyznaczanie standardów oraz pełnienie roli wzorców etycznego zachowania i uczciwości zawodowej.

W przypadku reklamacji produktu lub zgłoszeń serwisowych prosimy o skorzystanie z odpowiedniego formularza kontaktowego.

Kodeks Postępowania Partnera Handlowego

Aby zapewnić, że nasz Kodeks Postępowania jest przestrzegany również w łańcuchu dostaw, wszyscy dostawcy muszą w umowie zobowiązać się do przestrzegania wymogów Kodeksu Postępowania.

Minerały konfliktowe

Zobowiązujemy się do posiadania łańcucha dostaw wolnego od konfliktów. W przypadku podejrzenia wykorzystania minerałów pochodzących z konfliktów zbrojnych, będziemy dokładnie sprawdzać nasz łańcuch dostaw, aby upewnić się, że minerały te pochodzą ze źródeł wolnych od jakichkolwiek podejrzeń.

UN Global Compact

Firma Getinge podpisała inicjatywę ONZ Global Compact i popiera dziesięć zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Szwedzki Instytut Antykorupcyjny

Misją Instytutu jest promowanie etycznych procesów decyzyjnych w biznesie, a także w pozostałej części społeczności oraz zapobieganie wykorzystywaniu łapówek i innych rodzajów korupcji jako środków wpływających na procesy decyzyjne. Getinge jest członkiem wspierającym od 2022 roku.

Zaufanie naszych pracowników, klientów, podwykonawców i innych interesariuszy ma decydujące znaczenie dla dalszego sukcesu naszej działalności.

Odpowiedzialne przywództwo

W firmie Getinge Odpowiedzialne Przywództwo oznacza tworzenie kultury, w której z pasją podchodzimy do robienia tego, co właściwe, w której nie boimy się zgłaszać wątpliwości, gdy coś nie jest w porządku i w której podchodzimy do spraw z szacunkiem i w sposób przejrzysty! Na tym właśnie polega odpowiedzialne przywództwo - na wspólnym braniu odpowiedzialności i myśleniu o przyszłych konsekwencjach naszych decyzji i działań tu i teraz.
Obejrzyj filmy i dowiedz się więcej o tym, co oznacza Odpowiedzialne Przywództwo w firmie Getinge:

 

Witaj w tej podróży!

Posłuchaj Michaela Ahlberg, Senior Advisor 

 

Stając się godnym zaufania

Posłuchaj Mattias Perjos, CEO, Getinge