Wybierz region
Wyślij

Stanowisko firmy Getinge w sprawie minerałów konfliktowych

Większość naszych produktów zawiera metale, które pochodzą z różnych źródeł na całym świecie. Niektóre produkty zawierają tantal, cynę, wolfram i złoto, najczęściej w urządzeniach elektronicznych potrzebnych w naszych produktach. Metale te, często nazywane 3TG, stały się znane jako "minerały konfliktowe", ponieważ mogą pochodzić częściowo z Demokratycznej Republiki Konga (DRK), gdzie trwa długa wojna domowa. Nielegalne grupy zbrojne kontrolują niektóre z tych kopalni i szlaków tranzytowych, aby finansować swoje brutalne działania.

Firma Getinge stoi na stanowisku, że wydobycie surowców nigdy nie powinno, bezpośrednio lub pośrednio, wspierać grup zbrojnych, lecz przyczyniać się do wzrostu gospodarczego i rozwoju.

Firma Getinge dąży do posiadania łańcucha dostaw wolnego od konfliktów, a gdy w naszych produktach wykorzystywane są minerały z obszarów ogarniętych konfliktami, przeprowadzamy działania due diligence w naszym łańcuchu dostaw, aby w uzasadniony sposób zapewnić, że minerały pochodzą ze źródeł wolnych od konfliktów.

Przejrzystość w zakresie pochodzenia minerałów jest najważniejsza dla osiągnięcia pozytywnego rozwoju. Firma Getinge będzie prezentować otwartą postawę w tych kwestiach, ponieważ wymagamy, aby nasz dostawca wspierał nas w wysiłkach zmierzających do ustalenia odpowiednich informacji na temat pozyskiwania minerałów.

Niezbędne jest ustanowienie wolnych od konfliktów źródeł 3TG w DRK i innych obszarach objętych konfliktem, aby złagodzić niezamierzone konsekwencje powszechnego wycofania się z handlu w tych regionach. Konieczne są wspólne wysiłki w celu ustanowienia mechanizmów zapewniających odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami.