Wybierz region
Wyślij

1. Szanujemy twoją prywatność

Ochrona Twoich danych osobowych ma dla Getinge Polska Sp. z o.o. ogromne znaczenie. Celem tej polityki prywatności („Polityka prywatności”) jest przekazanie informacji, w jaki sposób spółka Getinge Polska Sp. z o.o., jej podmioty stowarzyszone lub zależne  („Getinge” „my”, „nasze”)  przetwarza Państwa dane osobowe w związku z wizytą w naszej witrynie internetowej  www.getinge.com („Witryna”) oraz skontaktowaniem się z nami za pośrednictwem któregoś z naszych formularzy kontaktowych lub aplikacji. Getinge Polska Sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Warszawie,jest administratorem danych osobowych i może je przetwarzać w sposób opisany w tej Polityce prywatności.

Spółka jest podmiotem należącym do GETINGE AB, szwedzkiej grupy kapitałowej, której spółka-matka ma siedzibę pod adresem: Lindholmspiren 7A, P.O. Box 8861, SE-417 56 Göteborg, Szwecja. Getinge będzie zawsze przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych, w tym między innymi z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”) Unii Europejskiej.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub uwag dotyczących niniejszego oświadczenia należy się z nami skontaktować.

Firma Getinge dołoży niezbędnych starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na przesłane pytania lub uwagi.

Kontakt do lokalnego koordynatora ds. ochrony danych osobowych można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: getinge@getinge.com lub pocztą tradycyjną wysyłając wiadomość z dopiskiem RODO lub kontakt telefoniczny do siedziby  Spółki.

Agres siedziby firmy:
Getinge Polska Sp. z o.o. 
Żwirki i Wigury 18 
02-092 Warszawa
Phone: +48 22 882-06-44
Fax: +48 22 823-80-83

Kontakt do globalnego Inspektora ochrony danych na terenie UE i poza EOG: adresdata.protection@getinge.com. 


2. Kategorie danych osobowych, cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Getinge może przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów odpowiednich dla celu przetwarzania. W tej sekcji znajdują się informacje o tym, jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy i dlaczego, jakie podstawy prawne zidentyfikowaliśmy i jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe.
Oznacza to, że jeśli użytkownik odwiedza naszą Witrynę lub kontaktuje się z nami za pośrednictwem któregoś z naszych internetowych formularzy kontaktowych lub aplikacyjnych w Witrynie, jako osoba prywatna, przedstawiciel jednego z naszych obecnych lub potencjalnych klientów lub dostawców albo w innym charakterze, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe tego użytkownika zgodnie z poniższą tabelą.

Aby uzyskać informację o tym, z jakich plików cookie korzystamy i jak dzięki nim przetwarzamy Państwa dane osobowe, prosimy o zapoznanie się Informacją o plikach cookie.

Poza tym w razie konieczności Getinge będzie przetwarzać dane osobowe w celu ustalenia, wykonania i/lub obrony roszczeń prawnych. W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane do czasu ostatecznego zaspokojenia roszczenia prawnego, a następnie do okresu przedawnienia. Przetwarzanie to opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Getinge w celu ustalenia, wykonania i obrony roszczeń prawnych.

Kategorie danych osobowych Cel Podstawa prawna Okres przechowywania
Wobec osób odwiedzających naszą Witrynę przetwarzamy następujące dane: adres IP, język przeglądarki, dane geograficzne lokalizacji, informacje demograficzne, datę i godzinę, zainteresowanie produktami i informacjami opublikowanymi w naszej witrynie internetowej oraz informacje o odwiedzonych podstronach, łączach i wszelkich innych informacjach w naszej Witrynie. W celu udostępnienia Witryny oraz jej doskonalenia, rozwoju i poprawy dostępności. Przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, aby zapewnić użytkownikom dostęp do dobrze działającej witryny internetowej, która jest aktualna i zapewni im oraz innym gościom łatwy dostęp do funkcji i informacji, których szukają.

Ilość przetwarzanych danych osobowych jest dość ograniczona i z reguły są one analizowane w sposób zbiorczy. Dane demograficzne, lokalizacja geograficzna, zainteresowania i zachowanie nie są powiązane z żadną konkretną osobą, a rejestrowanie tych danych można w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Działania związane z przetwarzaniem nie naruszają prywatności w istotny sposób i są proporcjonalne do celu.

Na podstawie tych czynników przeprowadziliśmy ocenę równowagi interesów i stwierdziliśmy, że nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych w określonym celu przewyższa Państwa ewentualny interes w nieprzetwarzaniu danych osobowych w tym celu.

Zawsze przysługuje Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w tej sprawie. Więcej informacji na temat swoich praw można znaleźć poniżej.

Te dane osobowe są gromadzone za pomocą plików cookie i można je przechowywać przez różne okresy czasu, ponieważ każdy plik cookie ma określoną trwałość. Okresy te odnoszące się do konkretnych plików cookie są dostępne w naszej Informacji o plikach cookie
Kategorie danych osobowych Cel Podstawa prawna Okres przechowywania
W przypadku nawiązania z nami kontaktu przez formularz w naszej Witrynie, np. aby skontaktować się z naszym działem sprzedaży, złożyć zamówienie serwisowe, zamówić części zamienne, skontaktować się z naszym działem wsparcia technicznego, skontaktować się z nami jako przedstawicielem mediów lub skontaktować się z nami w inny sposób, przetwarzamy takie dane osobowe, które są niezbędne do skorzystania z danego formularza kontaktowego. Takie informacje mogą obejmować imię i nazwisko, adres
e-mail, nazwę ulicy i firmę, którą Państwo reprezentują. Obowiązkowe informacje zależą od wybranego formularza.

W przypadku dobrowolnego udostępnienia dodatkowych informacji, takich jak numer telefonu, oraz informacji zawartych w treści wiadomości — one również będą przetwarzane.

Formularze kontaktowe wskazują, które pola są obowiązkowe dla każdego rodzaju formularza. Osoby, które nie udostępnią obowiązkowych danych osobowych, nie będą mogły przesłać wiadomości za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego.

W celu zarządzania, monitorowania i reagowania na wiadomości i zapytania przesyłane przy użyciu formularzy kontaktowych oraz w celu podjęcia odpowiednich działań na podstawie otrzymanej wiadomości lub zapytania. Przetwarzanie przez nas danych jest oparte na naszym uzasadnionym interesie w zakresie zarządzania, monitorowania i reagowania na wiadomości i zapytania oraz ma na celu podejmowanie odpowiednich działań na podstawie otrzymanego zgłoszenia.

W takim przypadku przetwarzanie jest inicjowane Państwa wiadomością, a zgromadzone dane osobowe są ograniczone do informacji, które są nam potrzebne do zarządzania, monitorowania i reagowania na taką wiadomość oraz ewentualnie do podjęcia niezbędnych działań. Naszym zdaniem przetwarzanie przez nas takich danych osobowych jest w pewnym stopniu również interesem wspólnym, ponieważ to w Państwa interesie leży wykorzystanie udostępnionych danych osobowych w celu realizacji usług i udostępnienia żądanych informacji.

Na podstawie ww. czynników przeprowadziliśmy ocenę równowagi interesów i stwierdziliśmy, że nasz prawnie uzasadniony interes przewyższa Państwa ewentualny interes w nieprzetwarzaniu danych osobowych w tym celu.

Zawsze przysługuje Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w tej sprawie. Więcej informacji na temat swoich praw można znaleźć poniżej.

Dokładny czas przetwarzania może się różnić w zależności od tego, który dział Getinge otrzyma wiadomość. Dział, który otrzyma Państwa wiadomość, zależy od: (i) wybranego rodzaju formularza; (ii) kraju, w którym Państwo i Państwa firma się znajdują.

Państwa dane osobowe będą jednak przechowywane co najmniej przez czas trwania naszej korespondencji i kontaktu, a następnie przez ograniczony okres, aby umożliwić ewentualne śledzenie naszej korespondencji i nawiązanie kontaktu.

Kategorie danych osobowych Cel Podstawa prawna Okres przechowywania
Wobec osób, które subskrybują otrzymywanie ciągłych informacji i aktualności dotyczących naszej pracy i produktów, przetwarzamy ich imię, nazwisko i adres e-mail. Żeby móc dostarczać Państwu informacje i aktualności dotyczące naszej działalności i produktów zgodnie z Państwa życzeniem. Przetwarzanie przez nas danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest przekazanie żądanych przez Państwa informacji. 

Przetwarzanie tych danych jest inicjowane przez subskrypcję, a zgromadzone dane osobowe są ograniczone do takich informacji, które są niezbędne do dostarczenia przez nas żądanej dokumentacji. Naszym zdaniem przetwarzanie przez nas takich danych osobowych jest w pewnym stopniu również interesem wspólnym, ponieważ to w Państwa interesie leży wykorzystanie udostępnionych danych osobowych w celu udostępnienia żądanych informacji.

Na podstawie ww. czynników przeprowadziliśmy ocenę równowagi interesów i stwierdziliśmy, że nasz prawnie uzasadniony interes przewyższa Państwa ewentualny interes w nieprzetwarzaniu danych osobowych w tym celu.

Zawsze przysługuje Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w tej sprawie. Więcej informacji na temat swoich praw można znaleźć poniżej.

Państwa dane osobowe są przechowywane do czasu, kiedy nie będą już Państwo chcieli otrzymywać naszych informacji. Po anulowaniu subskrypcji jak najszybciej usuniemy Państwa dane osobowe. Anonimowe statystyki mogą zostać zachowane na później.

Z subskrypcji można zrezygnować po otrzymaniu każdej kolejnej informacji, a także kontaktując się z nami na poniższe dane.

Kategorie danych osobowych Cel Podstawa prawna Okres przechowywania
Wobec osób, które wypełnią formularz zgłoszeniowy dla Getinge Support for Clinical Study Research, przetwarzamy imię i nazwisko, nazwę organizacji/instytucji, kraj i miasto, numer telefonu oraz adres e-mail.

Powyższe informacje są niezbędne do złożenia wniosku. Osoby, które nie udostępnią obowiązkowych danych osobowych, nie będą mogły przesłać zgłoszenia za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego.

W przypadku dobrowolnego przekazania nam dodatkowych informacji dotyczących zgłoszenia, takich jak nazwa ulicy, stanowisko pracy, i wpisania innych informacji w polach tekstowych lub przesłania nam dokumentów zawierających informacje — je również będziemy przetwarzać.

Możliwość zarządzania, monitorowania i reagowania na zgłoszenie oraz podjęcia niezbędnych działań. Przetwarzanie przez nas danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest przekazanie żądanych przez Państwa informacji oraz weryfikacja przesłanego zgłoszenia. 

Przetwarzanie tych danych jest inicjowane przez zgłoszenie, a zgromadzone dane osobowe są ograniczone do takich informacji, które są niezbędne do dostarczenia przez nas żądanej dokumentacji. Naszym zdaniem przetwarzanie przez nas takich danych osobowych jest w pewnym stopniu również interesem wspólnym, ponieważ to w Państwa interesie leży wykorzystanie udostępnionych danych osobowych w celu udostępnienia żądanych informacji.

Na podstawie ww. czynników przeprowadziliśmy ocenę równowagi interesów i stwierdziliśmy, że nasz prawnie uzasadniony interes przewyższa Państwa ewentualny interes w nieprzetwarzaniu danych osobowych w tym celu.

Zawsze przysługuje Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w tej sprawie. Więcej informacji na temat swoich praw można znaleźć poniżej.

Dokładny czas przetwarzania może się różnić w zależności od charakteru zgłoszenia.

Państwa dane osobowe będą jednak przechowywane co najmniej przez czas trwania ewaluacji zgłoszenia, w tym naszej korespondencji i kontaktu, a następnie przez okres umożliwiający podjęcie reakcji na zgłoszenie lub zainicjowanie projektu.

3. Skąd są zbierane Państwa dane osobowe?

Dane osobowe uzyskujemy wyłącznie bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą, lub od reprezentowanej przez nich firmy, zgodnie z sekcją 2 powyżej. 

Państwa dane osobowe powinny zostać udostępnione w zakresie określonym w sekcji 2. W przypadku nieuzyskania Państwa danych osobowych, możemy nie być w stanie udostępniać Państwu naszej witryny internetowej ani dostępnych w niej usług, a także przekazywać żądanych informacji ani odpowiadać na Państwa wiadomości i zapytania.

4. Komu Getinge udostępnia Państwa dane osobowe? 

Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Państwa danych osobowych przed zagubieniem, przypadkowym lub nielegalnym dostępem oraz nieuprawnionym udostępnieniem. Liczba osób uprawnionych do przeglądania Państwa danych osobowych jest ograniczona. Wyłącznie osoby z Getinge, które muszą przetwarzać Państwa dane osobowe do realizacji powyższych celów, mają dostęp do Państwa danych osobowych.

W razie potrzeby możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom powiązanym z Getinge w ramach realizacji celów opisanych w sekcji 2.

W ramach realizacji celów przetwarzania Getinge może, w razie potrzeby, udostępnić Państwa dane osobowe następującym dostawcom i partnerom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu lub współpracują z nami w inny sposób, m.in.:

a) dostawcom usług IT;
b) dostawcom systemów CRM;
c) dostawcom usług marketingowych;
d) dostawcom usług technicznych.

Państwa dane osobowe mogą być również udostępniane sądom i innym organom w ramach realizacji ww. celów.

5. Czy Getinge przekaże Państwa dane osobowe poza UE/EOG? 

Jeżeli jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania, Getinge może przekazywać Państwa dane osobowe do krajów spoza UE/EOG, w których poziom zabezpieczeń może być niższy niż w UE/EOG. Poniżej znajduje się lista miejsc, do których mogą być przekazywane Państwa dane osobowe, cel takiego przekazania, nasz prawnie uzasadniony interes oraz odpowiednie zabezpieczenia, których używamy do zapewnienia wystarczającego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

Kraje spoza UE/EOG, w których podmioty Getinge są zarejestrowane lub prowadzą działalność gospodarczą.

Kraj Cel Podstawa prawna Zabezpieczenie
Kraje spoza UE/EOG, w których podmioty Getinge są zarejestrowane lub prowadzą działalność gospodarczą. Aby zrealizować cele opisane w sekcji 2 powyżej, w tym zapewnić pomoc i wsparcie w odniesieniu do zapytań składanych za pośrednictwem Witryny. Przeniesienia te są oparte na naszym uzasadnionym interesie. Standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, chyba że dane państwo uzyskało decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony albo przeniesienie danych jest zgodne z prawem ze względu na okoliczności jako przeniesienie jednorazowe. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz otrzymać kopię standardowych klauzul umownych.
Stany Zjednoczone Przechowywanie i przetwarzanie istotnych informacji w systemach informatycznych Getinge i podmiotów powiązanych w celu realizacji celów opisanych w sekcji 2. Przeniesienia te są oparte na naszym uzasadnionym interesie. Przekazując dane osobowe do krajów spoza UE/EOG, korzystamy ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz otrzymać kopię standardowych klauzul umownych.
Inne kraje w zależności od przypadku, z uwzględnieniem odpowiedniej sytuacji dotyczącej pomocy i wsparcia oraz wszelkich środków, których podjęcie zostało uznane za konieczne. Aby zrealizować cele opisane w sekcji 2 powyżej, w tym zapewnić pomoc i wsparcie w odniesieniu do zapytań składanych za pośrednictwem Witryny. Przeniesienia te są oparte na naszym uzasadnionym interesie. Standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, chyba że dane państwo uzyskało decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony albo przeniesienie danych jest zgodne z prawem ze względu na okoliczności jako przeniesienie jednorazowe.

6. Twoje prawa

Getinge Polska Sp. z o.o. jest administratorem danych w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych. Poniżej przedstawiamy podsumowanie praw, które mogą mieć zastosowanie. Zapraszamy do bezpłatnego zadawania pytań dotyczących sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania ze swoich praw przy użyciu
formularza wniosku osoby, której dane dotyczą.

Należy pamiętać, że Getinge w każdym przypadku oceni, czy żądanie skorzystania z Twoich praw jest zasadne. Poniższe prawa nie są bezwzględne i mogą obowiązywać wyjątki.

a) Prawo dostępu

Mają Państwo prawo wiedzieć, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy, do jakich celów przetwarzamy te dane osobowe, komu je udostępniamy itp. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania dostępu oraz kopii swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

b) Prawo do sprostowania

Przysługuje Państwu prawo do sprostowania, jeśli Państwa dane osobowe są niedokładne, lub uzupełnienia danych osobowych, jeśli są niekompletne.

c) Prawo do usunięcia

Mają Państwo prawo zażądać od Getinge usunięcia swoich danych osobowych, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zgromadzone lub są przetwarzane;
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, która została cofnięta;
  • przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego, a użytkownik sprzeciwia się takiemu przetwarzaniu;
  • wnieśli Państwo ważny sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w naszym prawnie uzasadnionym interesie;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; lub
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Należy pamiętać, że usunięcie Państwa danych osobowych może spowodować, że nie będziemy mogli zapewnić Państwu dostępu do naszej witryny internetowej ani dostępnych w niej usług, a także przekazywać Państwu informacji, sprawozdań rocznych i artykułów prasowych, odpowiadać na Państwa wiadomości i zapytania ani kontaktować się z Państwem w sprawach zawodowych.

d) Prawo do ograniczenia

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • w przypadku zakwestionowania dokładności danych osobowych i żądania ich sprostowania;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Getinge nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń; lub
  • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw oczekuje na zweryfikowanie.

Należy pamiętać, że usunięcie Państwa danych osobowych może spowodować, że nie będziemy mogli zapewnić Państwu dostępu do naszej witryny internetowej ani dostępnych w niej usług, a także przekazywać Państwu informacji, sprawozdań rocznych i artykułów prasowych, odpowiadać na Państwa wiadomości i zapytania ani kontaktować się z Państwem w sprawach zawodowych.

e) Prawo do przenoszenia danych

W pewnych okolicznościach przysługuje Państwu prawo do wyodrębnienia swoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przesłania ich innemu administratorowi.

f) Prawo do sprzeciwu

W niektórych przypadkach przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, np. sprzeciw można wnieść zawsze, gdy przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie Getinge lub ma na celu marketing bezpośredni.

g) Wycofanie zgody

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w konkretnym celu, zawsze mogą Państwo tę zgodę wycofać. Aby wycofać zgodę, prosimy o kontakt z nami na powyższe dane do kontaktu.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać do inspektora ochrony danych Getinge na adres data.protection@getinge.com. Poza tym zawsze przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi w Szwedzkim Urzędzie Ochrony Danych.
(szw. Integritetsskyddsmyndigheten). Można również skontaktować się z instytucją nadzorującą w miejscu zamieszkania; lista instytucji znajduje się tutaj.

7. Zmiany

W przypadku wprowadzenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, powiadomimy Państwa o tych zmianach, publikując zaktualizowaną wersję polityki prywatności w witrynie internetowej Getinge: www.getinge.com.