Wybierz region
Wyślij

Oświadczenie

Niniejszy dokument stanowi ogólne oświadczenie dotyczące strony internetowej Getinge www.getinge.com. Należy pamiętać, że na innych firmowych stronach internetowych Getinge mogą znajdować się dodatkowe oświadczenia i uwagi.

Informacje publikowane na tej stronie są dostarczane przez firmę Getinge AB i jej spółki zależne („Getinge”) wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być interpretowane jako porady ani rekomendacje. Niniejsza strona internetowa nie może stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. Treści występujące na niniejszej stronie internetowej mogą nie być wyczerpujące lub aktualne. Wszystkie informacje są przekazywane w dobrej wierze, ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, a wykorzystanie informacji lub materiałów zawartych na tej stronie odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. 

Żadne informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią zaproszenia do inwestowania ani dokonywania innych transakcji papierami wartościowymi w Getinge. Rzeczywiste wyniki i zmiany mogą znacząco różnić się od wszelkich zapowiedzi przedstawionych na niniejszej stronie internetowej (zob. poniżej). Dotychczasowe wyniki w zakresie cen papierów wartościowych nie mogą być traktowane jako prognoza przyszłych wyników.

Getinge nie gwarantuje, że strona internetowa będzie dostępna przez cały czas, ani że strona ta lub serwer, na którym jest udostępniona, nie zawiera wirusów ani innych szkodliwych czynników.

Korzystanie z tej strony oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym dokumencie. W związku z tym należy uważnie zapoznać się z pełną treścią niniejszej noty prawnej i polityki prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej, a następnie okresowo ją sprawdzać, ponieważ Getinge może wprowadzać w niej zmiany i aktualizacje.


Zapowiedzi

Ta strona może zawierać pewne zapowiedzi odnoszące się do przyszłych operacji, wyników lub warunków rynkowych. Tego rodzaju zapowiedzi są oparte na naszych poglądach i oczekiwaniach co do przyszłych wydarzeń. Są one wiążące w chwili ich formułowania. Nie ma gwarancji, że oczekiwane wydarzenia zaistnieją w przyszłości. Ponieważ zapowiedzi zawierają założenia i szacunki, które są obciążone znanymi i nieznanymi czynnikami ryzyka i niepewności, wynik może znacząco odbiegać od wyniku przedstawionego w zapowiedziach. Nie mamy obowiązku publicznego aktualizowania ani korygowania jakichkolwiek zapowiedzi, czy to w wyniku pozyskania nowych informacji, przyszłych zdarzeń, czy też z innych przyczyn, chyba że wymagają tego przepisy prawa lub regulacje giełdowe.

Prawa autorskie i znaki towarowe

O ile nie określono inaczej, treść tej strony internetowej jest objęta prawem autorskim, prawami pokrewnymi lub innymi prawami własności intelektualnej należącymi do Getinge. Dotyczy to znaku towarowego „Getinge” oraz innych logotypów i znaków towarowych, które mogą występować na tej stronie internetowej. Logotypy, znaki towarowe oraz dzieła firmy Getinge chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W przypadku przesyłania jakichkolwiek informacji lub materiałów za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, z wyjątkiem danych osobowych objętych rozporządzeniem RODO, należy pamiętać, że Getinge może wykorzystywać takie informacje i materiały na całym świecie, bez ograniczeń czasowych (lub co najmniej przez 50 lat), wprowadzać w nich zmiany, publikować je, a także przekazywać je i w inny sposób udostępniać je stronom trzecim. Za takie wykorzystanie nie zostanie Państwu wypłacone żadne wynagrodzenie. Przesyłając nam jakiekolwiek informacje lub materiały za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie przez Getinge i gwarantują, że mają Państwo prawo do przesłania tych informacji lub materiałów do Getinge zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.