Wybierz region
Wyślij

Życie planety

Staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko. Nasze wysiłki kierujemy na szereg inicjatyw, realizowanych we współpracy z interesariuszami w całym naszym łańcuchu wartości.

Życie ludzkie

Kiedy mówimy, że naszą pasją jest życie, mamy na myśli również sytuacje wykraczające poza opiekę doraźną. Wspieramy pracowników służby zdrowia, naukowców i producentów farmaceutycznych w ich pracy, zwalczając choroby układu krążenia, minimalizując rozprzestrzenianie się zakażeń związanych z opieką zdrowotną i opracowując zrównoważone rozwiązania dla systemów opieki zdrowotnej.

Życie pacjentów

Ratowanie życia jest naszym najwyższym priorytetem. Dlatego opracowujemy produkty i rozwiązania, które pomagają pracownikom służby zdrowia w tym zakresie, w tym w zwiększaniu skuteczności leczenia, zwiększaniu bezpieczeństwa pacjentów, wspieraniu powrotu do zdrowia i poprawie dostępności opieki medycznej.

Życie zawodowe

Wspieramy pracowników służby zdrowia i nauk przyrodniczych, pomagając im osiągnąć optymalne wyniki kliniczne, jednocześnie zapewniając, że czują się dobrze przygotowani i wyposażeni do sprostania wyzwaniom. Robimy to poprzez ciągły dialog i z pasją rozwijając naszą ofertę, optymalizując nasze rozwiązania i usprawniając przepływy pracy.

Życie biznesowe

Ratowanie większej liczby istnień ludzkich, podczas gdy populacja rośnie, a ludzie żyją dłużej, jest dużym wyzwaniem. Uważamy, że droga naprzód wymaga wykorzystania zasobów w bardziej efektywny sposób i oferowania szybkich rozwiązań finansowych. Dlatego nieustannie wprowadzamy innowacje i rozwijamy się cyfrowo, a także oferujemy nowe dynamiczne modele biznesowe i programy szkoleniowe.

Życie społeczne

Chcemy przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa, w którym rośnie równość społeczna, w którym chronione są prawa człowieka, a różnorodność i równość płci są wzmacniane. Obejmuje to pracę nad zapewnieniem wszystkim ludziom dostępu do wysokiej jakości opieki i zdrowego środowiska życia. Oznacza to również budowanie zróżnicowanej i współpracującej organizacji pracowników, którzy mogą przyczynić się do rozwoju naszych klientów i społeczeństwa.

Środowisko, społeczeństwo i zarządzanie

Działania firmy Getinge na rzecz zrównoważonego rozwoju są integralną częścią naszej pasji do życia. Pomagamy naszym klientom ratować życie, zobowiązując się do prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla społeczeństwa, etyki i środowiska w całym łańcuchu wartości.

Woman drawing on a whiteboard

Etyka w biznesie

Firma Getinge jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact i popiera jej dziesięć zasad dotyczących praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są regulowane przez nasz Kodeks Postępowania i szereg polityk w różnych obszarach, takich jak prawa człowieka, przeciwdziałanie korupcji i ochrona środowiska.

UN Global Compact

Wspieranie programu UN Global Compact jest ważną częścią naszych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju, staramy się uwzględniać jego zasady dotyczące praw człowieka, pracy i środowiska w naszej codziennej pracy.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Inicjatywa UN Global Compact ustanowiła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Firma Getinge popiera wszystkie z nich i określiła te, które mają największe znaczenie dla naszej działalności.

EcoVadis

W 2019 r. rozpoczęliśmy ocenę naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem systemu EcoVadis, który jest wiodącym systemem oceny aspektów środowiskowych, dostawców, warunków pracy, społecznej odpowiedzialności biznesu i podwykonawców.