Wybierz region
Wyślij

Działania firmy Getinge na rzecz zrównoważonego rozwoju stanowią integralną część naszej pasji do życia. Pomagamy naszym klientom ratować życie, angażując się wprowadzenie działalności w sposób społecznie, etycznie i ekologicznie uzasadniony w całym łańcuchu wartości. Szanując naszych klientów, pracowników i planetę we wszystkim, co robimy, chcemy wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Woman drawing on a whiteboard

Etyczne zachowanie w biznesie

Firma Getinge podpisała inicjatywę ONZ Global Compact i popiera jej dziesięć zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są regulowane przez nasz kodeks postępowania oraz szereg polityk związanych z prawami człowieka,
przeciwdziałaniem korupcji czy związanych ze środowiskiem.

Two men focused on work

Zrównoważona oferta

Stosując zasady EcoDesign do projektowania produktów ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na środowisko podczas całego cyklu ich życia, minimalizujemy zużycie materiałów, zapewniamy, że nasze produkty nadają się do recyklingu i pomagamy naszym klientom zmniejszyć
zużycie energii, wody i innych materiałów eksploatacyjnych.

Group of employees in the office in a good mood

Ludzie i społeczeństwo

W firmie Getinge staramy się wnosić pozytywny i trwały wkład w życie społeczności, w których działamy. Nasze korporacyjne działania społeczne opierają się na wysokich standardach w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, praw człowieka, dyskryminacji i etyki. Wszyscy pracownicy są zaangażowani w działania stanowiące wzór etycznego zachowania i uczciwości zawodowej.

Boy holding a leaf and smiling

Środowisko, społeczeństwo i zarządzanie

Działania firmy Getinge na rzecz zrównoważonego rozwoju są integralną częścią naszej pasji do życia. Pomagamy naszym klientom ratować życie, zobowiązując się do prowadzenia działalności w sposób społecznie, etycznie i ekologicznie uzasadniony w całym łańcuchu wartości.

Man holding maquet volista

Zaktualizowany raport na temat zrównoważonego rozwoju 2021

Firma Getinge angażuje się w działania na rzecz bardziej zrównoważonej opieki zdrowotnej i społeczeństwa. W naszej pracy kierujemy się przekonaniem, że odpowiedzialna firma przyczynia się do zwiększenia wartości zarówno dla naszych klientów, jak i dla całego społeczeństwa.


Dowiedz się więcej o naszych ambicjach, celach i postępach w
Zaktualizowanym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2021.

Pełny raport GRI znajduje się w ESG Addendum 2021.

 

Kultura jakości

Firma Getinge nieustannie pracuje nad zapewnieniem jakości w całej organizacji i stale doskonali swoje produkty, usługi i procesy.

UN Global Compact

Wspieranie programu UN Global Compact jest ważną częścią naszych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju, staramy się uwzględniać jego zasady dotyczące praw człowieka, pracy i środowiska w naszej codziennej pracy.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Inicjatywa UN Global Compact ustanowiła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Firma Getinge popiera wszystkie z nich i określiła te, które mają największe znaczenie dla naszej działalności.

EcoVadis

W 2019 r. rozpoczęliśmy ocenę naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem systemu EcoVadis, który jest wiodącym systemem oceny aspektów środowiskowych, dostawców, warunków pracy, społecznej odpowiedzialności biznesu i podwykonawców.